Investering in spoorlijn Almere – Schiphol

Advertentie

Grote investering in spoorlijn Almere – Schiphol geeft ruimte voor de noodzakelijke groei  

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten over investeringen in het openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Het kabinet investeert ruim 600 miljoen euro in maatregelen voor de korte termijn (2013) waardoor de frequentie van de treinen en comfort voor reizigers op het traject omhoog zullen gaan. Zo stijgt het aantal treinen tussen Flevoland en Amsterdam van de huidige zes naar de metro-achtige frequentie van twaalf per uur in 2013. Voor de uitbreiding van het bestaande spoor is 531 miljoen euro gereserveerd. Naast dit bedrag trekt het kabinet voor de periode 2014 – 2020, 75 miljoen euro uit voor het beheer en de instandhouding van deze maatregelen. Het kabinet neemt in 2009 een

 beslissing over de OV-maatregelen op de middellange (2020) en lange termijn (2030). Voor de middellange termijn is 744 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in het spoor. Het kabinet stelt hiermee voor de verbetering van het OV tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad in totaal maximaal 1,35 miljard euro beschikbaar.

Meer treinen Almere – Schiphol wordt mogelijk
Besluitvorming over volledige spoorverdubbeling in Almere uiterlijk in 2009 nodig
De door het kabinet besloten investering van 531 miljoen euro in uitbreiding van het
spoor tussen Almere en Schiphol geeft ruimte om vanaf 2012 meerdere jaren de verwachte groei van het aantal reizigers en treinen te verwerken. De huidige groeiprognoses geven aan dat vanaf 2015 de spoorcapaciteit rondom Almere een kritische grens zal bereiken. NS benadrukt de urgentie van spoedige besluitvorming over de aanleg van meer extra spoor in Almere.
Het kabinet heeft besloten te investeren in de volgende uitbreidingen van de spoorinfrastructuur:
❶spoorverdubbeling van 2 naar 4 sporen op de Zuidtak Amsterdam van aansluiting
Utrechtboog tot aansluiting Westtak.
❷extra sporen en wissels bij aansluiting Westtak om treinen ongehinderd te laten in- en uitvoegen
❸een wachtspoor voor goederentreinen bij Venserpolder
❹ verdubbeling van 2 naar 4 sporen tussen Almere Muziekwijk en Almere Centrum en tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarders.
❺verlengen perrons en aanleg keersporen in Almere Centrum
❻maatregelen om treinen dichter achter elkaar te laten rijden
Hierdoor neemt vanaf 2012 de capaciteit zodanig toe dat er naast de vier Sprinters per uur ook ieder kwartier Intercity’s kunnen gaan rijden, zowel vanuit Flevoland richting Amsterdam Zuid – Schiphol – Den Haag als richting Amsterdam Centraal.
Als eind 2012 de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad in bedrijf gaat, zal het verkeer tussen Zwolle en de regio Amsterdam voortaan via Almere gaan in plaats van via Amersfoort. De voor de jaren daarna voorziene groei van het aantal treinreizigers maakt volgens NS verdubbeling van de gehele spoorlijn door Almere noodzakelijk, dus ook op de gedeelten tussen Almere Centrum en Almere. Buiten en tussen Almere Poort en Almere Muziekwijk. Om te waarborgen dat deze uitbreiding tijdig gereed is, is volgens NS verdere besluitvorming uiterlijk in 2009 nodig.