Infrabel wint European Rail Award voor Diabolo-project

Advertentie

 diabolo nw

13 november 2013 – Infrabel heeft dinsdagavond een European Rail Award gewonnen. Deze prijzen worden voor het eerst uitgereikt tijdens het tweedaagse European Rail Congress in Londen. Luc Lallemand, CEO van Infrabel, ontving de prijs voor de Diabolo in de categorie “Best European Integration”. In de categorie “Excellence in Safety & Security” was Infrabel genomineerd voor zijn ETCS Masterplan.

European Rail Awards : focus op de Europese spoorwereld

Het doel van de European Rail Awards – als onderdeel van het European Rail Congress – bestaat er in om het Europese spoornetwerk samen te brengen en de aandacht te vestigen op de belangrijkste uitdagingen en realisaties in de Europese spoorwereld. De awards zijn gericht op het belonen en aanmoedigen van de innovatie in de spoorsector, het bevorderen van de interoperabiliteit, en het verspreiden van de beste praktijkprojecten in gans Europa.
De jury bestaat uit voorzitter Brian Simpson en afgevaardigden van het Transport & Tourism Committee van het Europese Parlement én Siim Kallas als Europees Commissaris voor Transport. Ze worden bijgestaan door een technisch panel met vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese instanties (EIM, EPF, ERA, ERFA en UITP).
Diabolo : award in de categorie “Best European Integration”
Diabolo, de noordelijke spoorontsluiting van Brussels Airport die sinds 10 juni 2012 commercieel in dienst is, heeft de award in de categorie “Best European Integration” gewonnen.
“Dankzij deze strategische spoorverbinding zijn Brussel en de luchthaven verbonden met de belangrijkste binnenlandse assen van het Belgische netwerk, maar ook met verscheidene Europese steden via de internationale spoorassen Amsterdam – Brussel – Parijs én Frankfurt – Luik – Brussel – Parijs. Brussels Airport kan zo verder uitgroeien tot een van de best bediende luchthavens per spoor in Europa”, onderstreept Luc Lallemand het belang ervan.
De Diabolo stimuleert bovendien de ontwikkeling van de luchthaven als een van de belangrijkste economische industriepolen van België. De Diabolo vormde ook de eerste publiek-private samenwerking voor de Belgische spoorsector. De totale investering bedroeg 678 miljoen euro (uitgedrukt in prijsniveau 2012*), waarvan 290 miljoen euro afkomstig was van de private partner Northern Diabolo NV en 388 miljoen euro* werd geïnvesteerd door Infrabel vanuit de overheidsdotatie.

ETCS : nominatie in de categorie “Excellence in Safety & Security”
Het ETCS Masterplan voor een progressieve verhoging van de spoorveiligheid en de eraan verbonden implementatie op het Belgische spoornet, was genomineerd in de categorie “Excellence in Safety & Security”.
Om de positie van België als spoorkruispunt te versterken, wil Infrabel tegen 2022 al zijn spoorlijnen met ETCS uitrusten. De volledige spoorinfrastructuur zal zo van een verhoogd veiligheidsniveau kunnen genieten waardoor België een plaats in de top 3 van de veiligste spoornetten van Europa zal veroveren. Infrabel wil zo al zijn klanten een nog veiligere en performantere dienstverlening aanbieden.

ETCS (European Train Control System) garandeert een permanente controle van de treinrit en zorgt voor een automatische remming wanneer de trein voorbij een rood sein rijdt of zich niet aan de maximum toegelaten snelheid houdt. Dankzij dit interoperabele veiligheidssysteem kan elke trein die ermee is uitgerust in eender welke lidstaat rijden op voorwaarde dat de spoorinfrastructuur eveneens is voorzien van ETCS. Infrabel werkt stapsgewijs verder aan de uitrol van ETCS op het Belgische netwerk.