IJmeerverbinding Almere – Amsterdam

Advertentie

De IJmeerlijn, de geplande ov-verbinding tussen Amsterdam en Almere, krijgt de vorm van een metro. De drie ontwikkelaars die de komende tijd hun plan verder mogen uitwerken, geven aan deze vorm van openbaar vervoer de voorkeur boven alternatieven, zoals een magneetmetro, een busbaan en een spoorverbinding. Dat blijkt uit de plannen die de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam (WAA) maandag heeft gepresenteerd.

De RegioMetro IJmeer, ruggengraat voor een dubbelstad
Movares is een van de drie partijen die door de Werkmaatschappij Amsterdam Almere (WAA) geselecteerd is om haar visie op de IJmeerverbinding verder uit te werken. Dit werd maandag 14 maart bekend gemaakt door de WAA Werkmaatschappij Almere -Amsterdam, opdrachtgever van de IJmeerverbinding. Een hoogwaardige, snelle één betaalbare OV-verbinding tussen Almere en Amsterdam als ruggengraat voor de toekomstige dubbelstad, dat is het uitgangspunt van de visie op de IJmeerverbinding van advies- en ingenieursbureau Movares. Door een slimme uitbreiding van het bestaande metronetwerk in Amsterdam ontstaat er één vervoerssysteem waardoor Almere een snelle en directe verbinding krijgt met Amsterdam Zuid en Amsterdam Bijlmer Arena. Deze directe metroverbinding wordt ook gebruikt door de inwoners van IJburg die naar Zuid/WTC en naar Bijlmer ArenA willen reizen. Dit systeem is rendabel door de hoge vervoersvraag die mede is gebaseerd op een intensieve (binnendijkse) woningbouwontwikkeling van 25.000 woningen in westelijk Almere. Door het toepassen van een slanke, milieuvriendelijke brug wordt zowel de schoonheid als de kwetsbaarheid van het IJmeer gerespecteerd.

In de visie van Movares is veel aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor de verbetering van de natuur en waterkwaliteit van het IJmeer, aan de woningbouw en werkgelegenheid in Almere en IJburg één aan de ontwikkeling van regionale knooppunten in Amsterdam. Hiermee ontstaat een integrale gebiedsvisie als belangrijk fundament onder de nieuwe OV-verbinding tussen Almere en Amsterdam.
Movares ziet dat in Amsterdam slim gebruik kan worden gemaakt van de bestaande metro-infrastructuur. Hiermee wordt de aanleg van nieuwe, dure infrastructuur voorkomen. Met de IJmeerverbinding ontstaat een internationaal toonbeeld van een fraaie, hypermoderne OV-verbinding die de steden Amsterdam en Almere dichter bij elkaar brengt en de metropool een nieuwe economische impuls geeft. In de uitwerking van deze visie zoekt Movares een goede, inhoudelijke dialoog met aandacht voor de belangen van de diverse stakeholders.

Flexibel vervoersconcept
De RegioMetro van Movares is een flexibel vervoersconcept: het is eenvoudig te gebruiken door de reiziger en snel aan te passen aan de vervoersvraag. De (rode) IJmeerlijn is een directe verbinding tussen Almere Centrum en Amsterdam Zuid. De metro-infrastructuur sluit fysiek aan op het bestaande Amsterdamse net nabij de halte Verrijn Stuartweg/ Diemen Zuid. De IJmeerlijn maakt tussen Diemen Zuid en Amsterdam Zuid van dezelfde infrastructuur gebruik als de (groene) Gaasperplaslijn. Ten oosten van Diemen Zuid komt nieuwe metro-infrastructuur (circa 4 kilometer) die over de Bijlmerdreef direct naar station Amsterdam Bijlmer ArenA gaat. Hierdoor wordt de IJmeerlijn direct verbonden met Amsterdam Bijlmer ArenA en ontstaat er ruimte voor de Gaasperplaslijn om in te takken. Reizigers van en naar de Gaasperplaslijn hoeven niet over te stappen op Diemen Zuid. De rijtijd van de Regio Metro tussen Almere Centrum en Amsterdam Zuid bedraagt 25 minuten. De rijtijd naar Bijlmer vanuit Almere Centrum bedraagt 18 minuten. Met de RegioMetro ontstaan zeer goede en frequente overstapmogelijkheden op het onderliggend regionaal en stedelijk openbaar vervoer.

Kostenreductie
Met het vervoersconcept RegioMetro worden een kostenreductie en hogere opbrengsten gerealiseerd door:
Minder nieuwe infrastructuur in Amsterdam. De infrastructuur rond de halte Van der Madeweg (viersporig en voorzien van wissels) maakt de ontvlochten lijnvoering mogelijk. Er is alleen een nieuw tweesporig traject nodig van Diemen Zuid naar Almere en op de Bijlmertak.
Betere inpasbaarheid metro-infrastructuur en het ontbreken van bovenleiding.
Goedkopere exploitatie dan trein, circa 13% (automatisch rijden, geen bestuurders, metromaterieel is goedkoper in aanschaf en goedkoper in onderhoud dan treinmaterieel).
Het ongemoeid laten van het heavy rail net met haar eigen set aan veiligheidseisen.
Meeropbrengsten door een directe aansluiting op Amsterdam Bijlmer ArenA.
De investeringskosten zijn 1,6 miljard euro voor een IJmeerverbinding via de brug (inclusief BTW). Ten opzichte van het eerdere alternatief (het PRA, het Publiek Referentie Alternatief) zijn belangrijke uitgangspunten gewijzigd. Zo is er geen halte op Pampus. Het gehele nieuwe metrogedeelte ligt vrij. In de Movares-visie hoeven geen extra kosten voor fasering opgenomen te worden. Het vervoersysteem kan volledig vrij van impact op het heavy rail spoor gebouwd worden en is vrij van zwaardere eisen die gelden voor heavy rail. Op deze wijze worden kosteneffectiviteit, vervoerswaarde, woningontwikkeling en ecologie optimaal gecombineerd. Bron en foto’s: Movares