IJmeerlijn als metrolijn

Advertentie

IJmeerlijn kan zonder woningbouw in IJmeer. Voor een rendabele verbinding tussen Amsterdam en Almere is het niet nodig om woningen in het IJmeer te bouwen. Dat stelde Movares bij de presentatie van haar eindrapportage over de IJmeerverbinding. Het advies- en ingenieursbureau heeft in opdracht van de Werkmaatschappij Amsterdam Almere een eigen visie uitgewerkt over hoe de verbinding tussen Amsterdam en Almere kan worden gerealiseerd. Movares kiest voor een metroverbinding die in fasen kan worden uitgevoerd, met traditionele technieken wordt gebouwd en voorziet in een extra aftakking naar Amsterdam Zuidoost. De aanlegkosten van deze ‘RegioMetro Amsterdam Almere’ zijn met 2,2 miljard euro aanzienlijk lager dan waar tot nu toe vanuit is gegaan.Het plan van Movares voor de RegioMetro Amsterdam Almere bestaat niet alleen uit de fysieke verbinding tussen de twee steden; het is een totaalvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam tot de zogenoemde ‘blauwe metropool’. In het hart van dit gebied ligt het mooie maar ook kwetsbare IJmeer. Dit vormt een essentieel onderdeel van het plan. In de visie van Movares ligt de nieuw geplande wijk Almere Pampus niet op eilanden in het IJmeer, maar op bestaand land. De nieuwe, compacte woonwijk met circa 25.000 woningen heeft ook als voordeel dat er een groot reizigersaanbod ontstaat voor de IJmeerverbinding. De wijk krijgt een open verbinding met de Noorderplassen. Op deze wijze wordt wonen aan het water gerealiseerd zonder het IJmeer aan te tasten. Voor de kust van Almere Pampus heeft Movares kleine eilandjes gesitueerd voor natuurontwikkeling en recreatie.

Inpassing en vormgeving, in de visie van Movares is kwaliteit van de leefomgeving sterk gekoppeld aan een goede inpassing en hoogwaardige architectuur van de IJmeerlijn. Ottevanger: ‘De IJmeerverbinding heeft een krachtige, herkenbare vormgeving en een eigen uitstraling. Hiermee krijgt de lijn een eigen identiteit, grotendeels op kolommen opgetild boven zijn omgeving.

Brug of tunnel? Movares heeft in haar visie zowel een brug- als een tunnelvariant uitgewerkt. Volgens projectmanager Willem Ottevanger hebben beide voor- en nadelen, onder meer wat beleving, milieueffecten, ruimtelijke inpassing en kosten betreft: ‘De tunnel is zo’n 240 miljoen euro duurder dan de brug. Hij is 4,2 kilometer lang en ligt evenals onze brugverbinding ten noorden van het fort Pampus. Kenmerkend in onze brugverbinding is de hoge boogbrug over de vaargeul.’
Met de RegioMetro wordt de rijtijd van Almere Centrum naar Amsterdam Zuid 28 minuten, iets langer dan met de trein. Dat Movares toch gekozen heeft voor een metroverbinding heeft volgens Ottevanger meerdere redenen. ’Vanuit Almere Pampus is de rijtijd 23 minuten naar Amsterdam Zuid en 15 minuten naar Bijlmer ArenA, dat is veel sneller dan met de trein. Ieder uur rijden er 24 metro’s vanuit Almere Centrum richting Amsterdam die stoppen op alle tussenliggende stations. Daarvan gaan er zestien richting Amsterdam Zuid en verder naar Amsterdam West. Acht metro’s per uur gaan naar Bijlmer ArenA.’ Ottevanger noemt nog een voordeel: ‘In ons voorstel wordt het Amsterdamse metronetwerk ontvlochten. Het netwerk wordt daarmee eenvoudiger en dus betrouwbaarder. Dat betekent echter wel dat de reiziger nu iets vaker moet overstappen, maar dankzij de hogere frequentie van de metro’s heeft dat geen nadelig effect op de reistijd.’
Een ander voordeel is volgens Ottevanger de flexibiliteit. ‘Er is veel onzekerheid over de te verwachten groei van Almere. Ons plan voorziet daarom in diverse faseringsmogelijkheden waardoor de uitvoering goed kan aansluiten bij de ontwikkelingen van het gebied. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld eerst het deel tot IJburg aan te leggen of de tak naar Zuidoost.’
Naast flexibiliteit is bij de plannenmakers van Movares nadrukkelijk gekeken naar de bouwkosten. Ottevanger: ‘In onze optiek wordt de IJmeerverbinding uitgevoerd in traditionele technieken wat het risico op kostenoverschrijdingen in de uitvoering sterk beperkt.’ Bij een volledige aanleg van de IJmeerverbinding en bij de bouw van 25.000 woningen in Almere Pampus kent het Movares-plan een positieve exploitatie. De totale aanlegkosten van de brugvariant bedragen 2,2 miljard inclusief btw, de tunnelvariant kost 2,5 miljard. Deze kosten liggen circa 50 procent lager dan bij een treinverbinding. De RegioMetro van Movares maakt maximaal gebruik van de beschikbare capaciteit op de Amsterdamse metro infrastructuur en vermijdt de vervuilde Diemerzeedijk. Daarnaast is de lijn is korter en is de inpassing in Almere eenvoudiger. Dit zijn allemaal factoren die de bouwkosten positief beïnvloeden.’ Bron: Movares