HTM tram 19 nog niet over de brug in Delft!

Advertentie

Foto: Hans van Lith -Tram 19 op het tijdelijke eindpunt Delft Station NS

In Delft is de renovatie van de St. Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal – na bijna anderhalf jaar- klaar. Over de brug leidt tramlijn 19 van de HTM, die de verbinding gaat vormen tussen Leidschenhage, de Haagse wijk Ypenburg, Delft station en de TU-wijk (Technopolis). De St. Sebastiaansbrug moest vernieuwd worden, omdat de modernste zware trams er niet veilig overheen konden. De oeververbinding was het laatste obstakel in de route! Toch zijn de belemmeringen voor de tramdienst nog niet opgeheven, want het blijkt dat de bovenleiding invloed uitoefent op metingen in de onderzoeklaboratoria van de TU.

Problemen

Deze problemen moeten eerst worden opgelost voordat de dienst van start kan gaan. Volgens de opdrachtgever van het openbaar vervoer in de regio, de MRDH, zal dat zeker tot de zomer van 2021 duren. Ook andere autoriteiten die bij het project betrokken zijn – zoals de gemeente Delft – kunnen geen datum noemen.
Het probleem werd ontdekt toen de Haagse Tramweg Maatschappij het oude crème-rode gelede materieel verving door zwaardere trams van de RandstadRail, die meer stroom verbruiken. Het herinvoeren van de oude trams biedt geen oplossing, omdat deze minder instapmogelijkheden bieden voor minder validen. Bovendien wil de HTM in de toekomst op tramlijn 19 gaan rijden met de nieuwste Aveniostellen.
Voorlopig blijft tram 19 vanaf Leidsendam niet verder rijden dan het tijdelijke eindpunt Delft Station NS. ( Zie ook Treinnenieuws)

Al eerder

Overigens is het al eerder voorgekomen dat de bovenleiding van een elektrische tram van invloed was op metingen van een wetenschappelijk instituut. Tussen Utrecht en Zeist reed aanvankelijk een paardentram. Deze werd in 1909 vervangen door een elektrische tram van de Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij. Een gewone enkelvoudige bovenleiding (die – simpel gezegd – fungeert als de ‘aanvoerende’ plusleiding en de rails als de ‘min’) bleek tevoren echter storingen te veroorzaken bij de metingen van het KNMI in De Bilt. De oplossing werd gevonden in een dubbelpolige bovenleiding, waarbij de plus- en mindraden vlak naast elkaar hingen (en de rails op dit trajectgedeelte als afvoer verviel). Hierdoor werd hun elektromagnetische werking vrijwel opgeheven. De trams kregen twee trolleystangen als stroomafnemers. Dit was een oplossing, waarmee ook het KNMI akkoord ging. Misschien ook een idee voor tram 19 in Delft? (Bronnen: Den Haag Centraal dd. 18-6-2020, ‘Vijf en zeventig jaar NBM’, gedenkboek

Berichtendienst: Wil jij op de hoogte blijven van onze laatste (nieuws)berichten? Schrijf je dan hier in voor onze berichtendienst.