HTM-tram 19 in 2020 over de brug?

Advertentie

Delft bouwt een nieuwe Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal. In de loop van 2020 klaar moet hij zijn. Dan kan HTM-tram 19 eindelijk doorrijden naar zijn geplande eindpunt bij het bedrijvenresearchterrein Technopolis in de wijk van de TU. Tien jaar na de aanvankelijk geplande opening van de lijn, rond de jaarwisseling 2007/2008. Maar al in een vroeg stadium van de aanleg bleek dat de Sint Sebastiaansbrug, waar de tram overheen zou rijden, in een slechte staat verkeerde. Zo slecht dat een nieuwe brug noodzakelijk bleek.

De trambaan naar de TU-wijk is klaar en ligt er verlaten bij

Dat had wel enige voeten in de aarde. De brug is gedeeltelijk eigendom van de gemeente Delft en gedeeltelijk van de Provincie Zuid-Holland. Aanvankelijk was het niet duidelijk wie opdrachtgever voor een nieuw exemplaar was. Pas in november 2015 bereikten de gemeente Delft, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag overeenstemming. Ook over verdeling van de kosten van het project, die € 25 miljoen zouden bedragen. Besloten werd tot een beweegbare brug met aparte rijbanen voor het openbaar vervoer en een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Bovendien zou uiteraard rekening worden gehouden met de extra gewichtsbelasting van de oeververbinding door het Randstadmaterieel van Tram 19. De aannemers Combinatie Sagittarius – bestaande uit Van Spijker Infrabouw en Solidd Steel Structures – voeren de bouw uit. Als de brug klaar is kan Tram 19 eindelijk zijn beoogde einddoel bereiken.

Leidschendam – Delft TU

Opzet van tram 19 van het Haagse trambedrijf HTM, is een verbinding tot stand te brengen tussen het gebied van de Technische Universiteit in Delft en Leidschendam. Daarbij zouden onderweg de Vinexlocaties Ypenburg en Leidschenveen – in de ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ – worden aangedaan. Ook het winkelcentrum Leidsenhage en het ziekenhuis Sint Antoniushove in Leidschendam lagen op de geplande route. Een bijzonderheid was dat tram 19 niet door het stadscentrum van Den Haag zou komen en ook niet langs de grote NS-stations Den Haag Centraal en Hollandse Spoor. De aansluiting op de trein was station Delft, dat op de geplande route van Tram 19 lag. In Leidschenveen zouden de reizigers kunnen overstappen op de Randstadrail naar Zoetermeer en Rotterdam (inmiddels is daar het recent geopende station Lansingerland-Zoetermeer bijgekomen). De aanleg startte in 2005, maar verliep niet zo vlot. Er waren problemen met de TU-Delft over de voorgenomen route. En in Rijswijk waren de protesten tegen het kappen van een aantal bomen zo heftig, dat de Raad van State eraan te pas moest komen. Ook bleek na enige tijd dat het grootste kunstwerk, de Sijtwendetunnel in Leidschendam, nog niet aan alle veiligheidseisen voldeed. Door vertraging in de levering van bepaalde materialen liepen de werkzaamheden tenslotte ook achter. April 2008 viel de misschien zwaarste klap toen de gemeente Delft bekendmaakte dat de oude Sint Sebastiaansbrug vervangen moest worden. De tram zou hier dus voorlopig niet overheen rijden. Het traject richting TU-wijk werd echter gewoon aangelegd, zodat dit er nu al jaren lang ongebruikt ligt. Zonder bovenleiding uiteraard, want dat zou al te gemakkelijk zijn voor koperdieven. Alleen een lijnbus rijdt er overheen.

Roerige geschiedenis

Op 1 juli 2010 werd Tram 19 niettemin geopend, met als eindpunt in Delft het Abtswoudsepark (Tanthof), waarheen ook HTM-tram 1 vanaf Scheveningen reed. De begin- en eindhaltes zouden in de loop van de jaren geregeld veranderen. Dat begon al in april 2011, toen beide lijnen voor negen maanden werden ingekort tot het NS-station Delft, omdat vlakbij een spoortunnel werd gemaakt. Na herstel van de oude route, werd Tram 19 in Leidschendam vanaf april 2013 voor een half jaar verlengd naar Leidschendam Noord, wegens de definitieve vormgeving van de eindhalte bij het ziekenhuis Sint Antoniushove. Qua exploitatie en aantallen reizigers bleek Tanthof niet zo’n succes voor Tram 19 en dat leidde tot inkorting van het traject, met een nieuw kopeindpunt ‘Nieuwe Plantage’. Zeker niet tot vreugde van veel reizigers, die nu een stuk moesten lopen naar het centrum van Delft. Per 18 december 2017 werd Tram 19 opnieuw verlengd naar het NS-station Delft, waar hij een eigen opstelspoor kreeg. De meest recente verandering is in Leidschendam het inkorten van de lijn met twee haltes deze zomer en hefst, wegens de bouw van een parkeergarage voor het futuristische winkelcentrum Mall of the Netherlands’ dat hier verrijst. En nu is het wachten op het gereedkomen van de Sint Sebastiaansbrug. Tram 19 zou dan in de loop van 2020 kunnen rijden… Foto’s: Hans van Lith

 

Het voorlopige eindpunt bij het spoorwegstation in Delft
De nieuwe Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal in aanbouw