Hoera het is feest! Stichting Freedom of Mobility 10 jaar

Advertentie

Hoera het is feest. In de maand juni 2020 bestaat Stichting Freedom of Mobility 10 jaar. Omdat het feest is heeft Stichting Freedom of Mobility een prijsvraag bedacht. Een stichting die zich bezig houdt met toekomstige mobiliteit. Daarbij houdt de stichting rekening met geopolitieke en geo-economische verschuivingen, milieu- en energievraagstukken. Kijkt het naar de file- en parkeerproblematiek en naar de bereikbaarheid en leefbaarheid van dorp, stad en regio. Dit allemaal vanuit de wens om mobiel te zijn. Echter kijken we ook vanuit het perspectief van mensen. De menselijke geest en lichaam geeft ons mogelijkheden, maar ook beperkingen die wij mensen zelf hebben.

Auto

De auto is vandaag de dag gemeen goed geworden en toekomstige oplossing zijn vooral vanuit het autoperspectief bedacht. De autonome auto, bredere snelwegen, elektrische auto’s zijn voorbeelden voor de mobiliteit van de toekomst, maar ook een metro langs een snelweg, Een snelbus op de snelweg en OV voertuigen die liever haltes, dorpen en regio’s voorbij gaan om een voertuig snel van A naar B te gaan is vanuit het perspectief vanuit het autodenken. Luchthavens horen OV knooppunten te zijn, maar zijn aan landzijde vooral ingericht voor de auto. Steden en regio’s worden ontworpen om bereikbaar te zijn vanuit de auto, maar gaat ten koste van de leefbaarheid en kwaliteit.

Mobility

De toekomst zit volgens Stichting Freedom of Mobility niet in de auto als dominante voertuig, maar in de combinatie OV, wandelen , fiets en andere personal transporters . De auto heeft wel een plek, maar niet zo dominant. De auto geeft de Stichting wel informatie hoe we mobiliteit willen ervaren. Beschikking hebben over vervoer in tijd en locatie, comfort en een persoonlijke ruimte zijn waardes die Stichting Freedom of Mobilty wil vangen in een goed OV systeem dat 24/7 beschikbaar is.

Stichting Freedom of Mobility

Dit wil Stichting Freedom of Mobility bereiken door het OV als een mechaniek te beschouwen waar alles met elkaar samenhangt. Dit kan alleen als OV als een landelijk geheel wordt bekeken, met regionale wensen. De stations zijn de poort, kerk en markplaats waar alle wegen bij elkaar komen en waar men kan wonen, werken, ontmoeten en recreëren. De stad wordt ontworpen vanuit het perspectief van bereikbaarheid per fiets, wandelen en/of OV. Lijnen gaan van OVknooppunt naar OVknooppunt i.p.v. OVknooppunt naar een nietszeggende eindhalte aan een gemeentegrens. Het spoor wordt ontworpen naar de eisen van deze tijd. IC en stoptrein worden absoluut gescheiden van elkaar en voertuigen rijden via zelfvoorzienende corridors. De IC wordt bedient door een maglevtrein en het conventionele spoor is geschikt voor de conventionele stop- en goederen treinen. Dit allemaal om reistijden te verkorten en de betrouwbaarheid te verhogen gedurende de gehele dag. Omdat het spoor opnieuw wordt ontworpen biedt dat ook kansen om de vijf luchthavens die Nederland heeft aan te sluiten op het spoorwegnet. Fietsen en overige personal transporters en fietscontainers voor goederen kunnen makkelijk meegenomen worden in een OV voertuig.

Stichting Freedom of Mobility heeft dat in een visie beschreven met de titel “Van een geplande chaos naar een geordende vanzelfsprekenheid”. Stichting Freedom of Mobility wil nu deze visie verder implementeren en heeft twee plannen die het verder wil uitwerken. De luchthavenlijn en de lijn Almere-Utrecht-Breda via Hilversum en Gorinchem.

Prijsvraag

Omdat het feest is heeft Stichting Freedom of Mobility een prijsvraag bedacht. De vraag luidt: Wat vindt Stichting Freedom of Mobility een goede combinatie? De eerste prijs is een dinerbon en de tweede en derde prijs een mooie beker. Je kunt het antwoord sturen voor 1 juli naar stichtingfrom@gmail.com. Succes.

Foto’s tekeningen: Stichting Freedom of Mobility

Wouter van Gessel
Voorzitter en oprichter van Stichting Freedom of Mobility