Hoekse Lijn: wachten op de opening (2)

Advertentie

Treinennieuws.nl weekend editie Deel 2

In april 2017 beginnen met de ombouw en al in september 2017 klaar zijn om te rijden…Hoewel de voorbereidingen al sinds 2014 in gang waren gezet en in de treinfabrieken van Bombardier vanaf 2015 nieuw materieel op stapel stond, mocht er bij een ombouwperiode van een half jaar toch niet veel misgaan. Maar dat pakte inderdaad anders uit. Kort na de start bleek dat de planning niet gehaald zou worden. De levering van de software liep vertraging op en bleek deze diverse kinderziekten te hebben. Omgeving Hoek van Holland Haven en Maassluis West kampten met wateroverlast; tussen Vlaardingen West en Vlaardingen Centrum traden taludafschuivingen en verzakkingen op. Bruggen sloten aanvankelijk niet goed en de kabel- en leidingaanleg liep uit.

Hoek van Holland Haven met stationsnaambord en links een testtrein.

De extrakosten liepen door allerlei oorzaken schrikbarend tot circa € 90 miljoen. Ook moest het tijdstip van indienststelling door alle pech steeds worden opgeschoven en groeide de irritatie bij het publiek. De reizigers moesten veel te lang van de vervangende busdiensten gebruik maken. Irritatie ook bij ‘de politiek’. Er werden zelfs Kamervragen gesteld! Enige Rotterdamse wethouders – die verantwoordelijk waren voor het project – moesten achtereenvolgens het veld ruimen.

Haltes van eigentijdse snit

Direct zichtbare veranderingen aan de Hoekse Lijn, vooral voor het publiek, werden gevormd door de haltes. Bestaande spoorwegstations die vaak al vele jaren dienstdeden, werden grotendeels vervangen door praktische nieuwe haltes. Architect Marc Verheijen maakte functionele en kleurige ontwerpen voor Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis, Maassluis West enzovoort. Portalen vormden nu de ingang, zodat de reizigers de perrons direct in hun geheel kunnen overzien. Het meubilair, zoals banken, (avond)verlichting, camera’s en prullenbakken, werd bevestigd aan de wanden en vormt dus geen obstakel. Trappen en – al naar gelang de situatie – hellingbanen of liften maakten de stations voor iedereen toegankelijk. Blinden en slechtzienden werden extra geholpen door blindengeleidelijnen. De perrons werden verhoogd en bieden zo een gelijkvloerse in- en uitstap van de metrotreinen. Opvallend was de kleurstelling die Verheijen aan de haltes meegaf: elk zijn eigen kleur, maar passend nuances van het avondrood. Verlopend van geel aan de stadskant van de lijn, naar rood aan de zeezijde.
Maassluis kreeg er een halte ‘Steendijkpolder’ bij en dichtbij het strand verrijst te zijner tijd een nieuwe halte ‘Hoek van Holland Strand’ (waarbij het vroegere NS-station ‘Hoek van Holland Strand’ is vervallen). Ook het oude NS-station Hoek van Holland Haven wordt vervangen door een moderne halte en verliest – over enkele jaren – zijn spoorfunctie (het gebouw blijft overigens wel staan).

Treinen van Bombardier

De fabrieken van Bombardier in Bautzen (D) en Wenen (Au) bouwden inmiddels vanaf 2015 22 driedelige metrostellen (HSG3, serie 5700-5722) die vrijwel gelijk zijn aan bestaande typen. Ook qua uiterlijk. Ze zijn in het bijzonder bestemd voor de Hoekse ‘Lijn B’ en voor frequentieverhoging op ‘lijn E’, de Erasmuslijn naar den Haag CS. Niettemin kan dit materieel ook op andere lijnen van het Rotterdamse metronet worden ingezet. De stellen wegen leeg 64,3 ton. Met hun 42,71 meter lengte beschikken ze over 104 zit- en 166 staanplaatsen. Bovendien is er één rolstoelplaats aan boord. De treinstellen kunnen maximaal 100 km/h rijden en zijn inmiddels afgeleverd. In het weekend van 27 en 28 januari 2018 werden er twee ingeschakeld voor testritten.

Station Maassluis West met kop van testtrein

Eerste beperkte testritten

Werkzaamheden voor de bouw van de halte Hoek van Holland haven, nu nog alleen zand en, kraan en aannemersverblijven

Al in Augustus 2017 daar voorafgaand gingen de eerste beperkte testritten met al bestaand metromaterieel van start om diverse onderdelen van de infrastructuur en de geleverde systemen te controleren. De nieuwe beveiligingssoftware bleek met de nodige problemen te kampen. Bijvoorbeeld met de snelheidscontrole van de treinen en de bediening van de overwegen. Naarmate deze werden opgelost, vorderde ook het testprogramma. Helaas traden opnieuw diverse technische problemen op. Om de veiligheid van het publiek te garanderen stonden bij overwegen verkeersregelaars die waarschuwden bij de nadering van een proeftrein.
In mei 2018 ging een uitgebreid testbedrijf van start, waarbij de metrostellen het hele traject met een hogere snelheid bereden. Omdat de overwegen inmiddels naar behoren op het treinverkeer reageerden, waren de verkeersregelaars – behalve bij bijzondere testen – vanaf zondag 2 juni 2019 niet meer nodig.
Begin juli 2019 werden ook de eerste testritten met goederentreinen naar Vulcaansoord uitgevoerd. Tegenover Spoor Pro, vakblad voor de spoorsector, verklaarde communicatieadviseur Joan van der Veen van de gemeente Rotterdam dat ze goed waren verlopen. Beproefd werd onder meer hoe een goederentrein zich gedraagt tussen het metroverkeer. Wat gebeurt er als hij te laat vertrekt van het uitwijkspoor? Ook het rangeren bij Vulcaanhaven maakte deel uit van de test. Zie hier.

Hoek van Holland Strand

In Hoek van Holland wordt het oude NS-station voorlopig eindhalte van de metrolijn. Matrixborden met bestemmingen als Schiedam Centrum, De Akkers en Pernis zijn al boven het verlaten perron aangebracht. De voorbereidingen van een nieuwe metrohalte ‘Hoek van Holland Haven’ zijn weliswaar zichtbaar, maar de werkzaamheden werden in maart voorlopig gestaakt. Buurtbewoners vreesden een verkeerschaos als de Strandweg bij het station tijdens de strandperiode voor de bouw drie maanden dicht moest.

De route leverde ook nog problemen op omdat omwonenden bang waren dat de plaatselijke flats slechter bereikbaar werden door de lijn. Bovendien zou de overweg in de Strandweg onveilig zijn. Daarom wilden zij hier een ongelijkvloerse kruising. Kosten: € 19,1 miljoen; teveel meende Rotterdam. De Raad van State vond de bezwaren van de bewoners ongegrond. De lijn mag gewoon worden doorgetrokken, echter met extra beveiliging van de overweg in de Strandweg. Een nieuwe planning is ‘in aanbouw’. Ondanks de strubbelingen is het metrotraject naar het Zeeplein naar verwachting toch in 2021 klaar.

Nu is het wachten allereerst op de indienststelling van de nieuwe metrolijn Schiedam – Hoek van Holland Haven op 30 september. Maar ondanks de gunstige berichten: wel eerst zien en dan geloven.    Tekst en foto’s: Hans van Lith

Nieuwe halte Steendijkpolder /zonder trein, desgewenst een van de twee, naar keuze
Ja, ja. Niet gehaald (Foto: Treinennieuws.nl – Jacqueline Schut – Rock Art Museum)