Hoekse Lijn nu ècht open

Advertentie

De  Hoekse lijn – ofwel de ‘verlengde metrolijn B’ van de RET – is gisteren 1 november 2019 echt in gebruik genomen. Op station Vlaardingen West werd dat met een bescheiden openingshandeling bevestigd. Met op de achtergrond enkele metrostellen die uit Hoek van Holland en uit Rotterdam waren aangekomen, toonden RET-directeur Maurice Unck, wethouder Arjan van Gils van Rotterdam en portefeuillehouder openbaar vervoer Marc Rosier van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,  aan de  genodigden een tableau met daarop de route en een metrostel. Als inleiding voerden enkele acrobaten bloedstollende sprongen en salto’s uit, zonder matten eronder om mislukkingen op te vangen.

In een feesttent op het voorplein van Vlaardingen West kregen de gasten uitgelegd waarom de opening juist hier plaatsvond. De Hoekse Lijn heeft zeven nieuwe of omgebouwde stations gekregen en de RET wilde de ingebruikneming toch op een van deze vestigingen vieren. Vlaardingen West heeft het voordeel dat er drie perronsporen liggen, zodat het reizigersverkeer in beide richtingen gewoon kon doorgaan, terwijl één spoor bezet bleef voor de feestelijkheden. Burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen heette iedereen welkom en besloot met een lofdicht dat een van haar medewerksters had gemaakt op de nieuwe verbinding: ‘Wij kunnen straks naar Zee, met metrolijn B’…

RET-woordvoerder Diana van Stijn interviewde vervolgens drie hoofdrolspelers: Maurice Unck, Arjan van Gils en Marc Rosier. Uiteraard kwam de moeizame totstandkoming even aan de orde, maar de  meeste aandacht richtte zich toch op de toekomst. Belangrijk worden de verbindingen met Rotterdam Zuid – mede gezien de verwachte uitbreidingen in dat gebied. Door het dichtslibben van ons wegennet is het ook zaak het openbaar vervoer in de corridor Dordrecht-Rotterdam-Delft-Leiden tijdig op orde te hebben. Een metro kan hier een belangrijke rol spelen. ‘We moeten doorduwen met de plannen, ook financieel’,  meende Rosier. Het is niet alleen een regionaal probleem, dus ‘ook het Rijk zal moeten bijdragen.’

Naar het strand

Helemaal klaar is Metrolijn B toch nog niet omdat het laatste traject van Hoek van Holland Haven naar Hoek van Holland Strand nog ontbreekt. Die laatste halte wordt in 2022 bereikt. Voor de aanleg zijn voorbereidingen getroffen, maar hierbij spelen extra problemen zoals stikstof en de bouw van het duintraject een rol.

Tot die tijd rijdt er een bus. In Hoek van Holland Haven is de bouw van het nieuwe metrostation enige tijd geleden van start gegaan.

Voorlopig rijdt  metrolijn B naar en van het vroegere spoorstation van Hoek van Holland. Met de formele ingebruikneming vervalt per maandag 4 november de vervangende busdienst. Ook andere RET-busverbindingen in de regio worden ingrijpend gewijzigd.  Doordeweeks in de spits gaat metrolijn A vanaf het Binnenhof doorrijden tot Vlaardingen West, waardoor vanaf Schiedam Centrum een zeer frequente vijf-minutendienst ontstaat..

Op de openingsdag werd het publiek verrast door het optreden van groepjes artiesten in metrolijn B en was er een drankje en een broodje voor de in en uitstappende reizigers in Vlaardingen West. Foto’s: Hans van Lith

Treinen met genodigden komen aan in Vlaardingen West