Het Spoorboek van Vriezenveen

Advertentie

Het eeuwfeest van de spoorlijn tussen Mariënberg en Almelo werd vorig gevierd met een open dag op het station van Vroomshoop en de presentatie van het boek “ Het spoorboek van Vriezenveen”. Het eerste exemplaar werd door schrijver Hessel Boonstra uitgereikt aan directeur Bruns van Connexxion. Het geheel met zwart/wit uitgevoerde boek gaat over het spoor van Vriezenveen en daaraan gekoppeld de geschiedenis van de lijn Almelo-Mariënberg, die op 1 oktober 2006 100 jaar bestond. Het verhaal is geïllustreerd met 280 foto’s en bestektekeningen van de lijn en wordt uitgegeven door de Vereniging Oud Vriezenveen. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Cogas Cultuurfonds. Auteur van het boek is Hessel Boonstra, bestuurslid van de Vereniging Oud Vriezenveen en als archivaris werkzaam bij de gemeente Twenterand.
Belangstellenden kunnen het boek rechtstreeks bestellen door overmaking van € 24,00 op bankrekening 368832597 t.n.v. de vereniging Oud Vriezenveen, of bij de erkende boekhandel.