Geen reclame, dan geen internet in de trein

Advertentie

KPN en NS beëindigen hun samenwerking om samen actuele reisinformatie en draadloos internet in de trein te leveren. Het project blijkt niet rendabel te zijn. NS zoekt alternatieven voor actuele reisinformatie in de trein. Ambities van NS op het gebied van reisinformatie en internet blijven hoog.
KPN en NS hebben besloten hun gezamenlijke activiteiten gericht op het realiseren van actuele reisinformatie, internet en infotainment in intercity’s niet voort te zetten. Het initiatief is in zijn opzet te grootschalig en bedrijfseconomisch niet haalbaar. De
belangrijkste financieringsbron, namelijk reclame-inkomsten, blijkt niet toereikend om het project rond te krijgen. Ook zijn de kosten voor het inbouwen van het systeem in de treinen hoger dan voorzien. Beide partijen betreuren de beëindiging van de
samenwerking ten aanzien van dit project. NS blijft mogelijkheden onderzoeken om
klanten te voorzien van actuele reisinformatie.
Voornaamste uitgangspunt bij deze samenwerking was dat de dienst kostenneutraal zou zijn voor de reizigers. Reclame-inkomsten waren daarbij een cruciale bron van financiering. Helaas blijken deze inkomsten onvoldoende om de noodzakelijke investering te dekken. Uiteindelijk zijn er tientallen miljoenen te kort om de business case sluitend te krijgen. Daarom is besloten om de samenwerking te beëindigen. NS heeft besloten om zich nu eerst te concentreren op het verschaffen van actuele reisinformatie.
NS spant zich continu in om de reisinformatie te optimaliseren. Op het perron en in de stations wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze informatie voorziening. Daarnaast zijn de gerenoveerde Sprinters van een lichtkrant met reisinformatie voorzien. Eind volgend jaar zal er in de nieuw bestelde Sprinters door middel van schermen actuele reisinformatie verstrekt worden.