Fusie Veolia Transport en Transdev

Advertentie

Op donderdag 3 maart j.l. is het definitieve akkoord getekend voor de fusie tussen Veolia Transport en Transdev. De fusie tussen Veolia Transport en Transdev is nu een feit. Hiermee zijn Veolia Transport Nederland en Connexxion zusterbedrijven geworden. Dankzij de fusie ontstaat een toonaangevend wereldwijd opererend personenvervoerbedrijf, waarin kennis en expertise van de beide moederorganisaties gebundeld is, aldus het persbericht. In Nederland zullen de dochterondernemingen Veolia Transport Nederland en Connexxion als zusterbedrijven opereren en waar mogelijk samenwerking realiseren. De merken
en Veolia Transport blijven bestaan.