Fryslân onder stoom

Advertentie

Record aantal bezoekers Sneeker Stoomweekend
Het fraaie weer en de vele attracties hebben voor een record aantal bezoekers gezorgd bij het Sneeker Stoomweekend. Naast de 2700 betalende passagiers en 240 VIPS waren er volgens schattingen van de politie meer dan 60.000 mensen langs de lijn Sneek – Stavoren. Dat is een stijging van ruim vijftig procent ten opzichte van het vorige stoomweekend. Naast het ideale weer waren het met name de extra’s rond de stoomtrein die veel kijkers trokken. Zo was er in Sneek veel belangstelling voor de uit Zwitserland gehaalde stoomtractor en in de haven van Stavoren maakte menige bezoeker een rondvaart met de stoomsleepboot Maarten. Ten opzichte van vorig jaar stonden er aanzienlijk meer mensen de trein te fotograferen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de fotowedstrijd waarmee mensen de kans maken om als stoker in het stoomweekend van 17 en 18 mei 2008 mee te rijden. Van de 2700 kaarten voor 2008 zijn er inmiddels al 375 verkocht. Ook het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek profiteerde van de grote aantallen kijkers. Zo genoten meer dan 3000 mensen van de grootste collectie modeltreinen van Europa. Daarmee overtrof het modelspoormuseum de bezoekersaantallen van het afgelopen museumweekend met meer dan 2900 bezoekers. Met dit stoomweekend wil de Stichting Stoomtrein Fryslân aantonen dat stomen in Friesland een aantrekkelijke toeristische voorziening is. Men verwacht in 2009 te kunnen rijden met eigen materieel vanuit het nieuw aan te leggen depot Sneek Centraal.

Het evenement was ook aanleiding voor de Leeuwarder Courant om er frontpagina nieuws van te maken.

Op het station vann Sneek stonden de oude statige stoomtrein en de nieuwste aanwinst van Arriva, naast elkaar op het perron.

Datum Stoomweekend 2008 al bekend!

Het stoomweekend is dit jaar nog niet eens achter de rug of er wordt alweer gepland voor het vervolg in 2008! Inmiddels is daar al een weekend voor geprikt: zaterdag 17 en zondag 18 mei 2008. Indien u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief wordt u te zijner tijd natuurlijk als eerste geïnformeerd over de kaartverkoop en het programma van 2008! De stoomstichting stoomt vrolijk verder! Kijk ook eens op hier.   Foto’s: Treinennieuws.nl