Finse Spoorwegen ook in de problemen

Advertentie

Finse Spoorwegen komen ook in de problemen door oud materieel en gebrek aan geld. De Finse Spoorwegen (VR) hebben bij minister van Transport en Communicatie Anu Vehviläinen het rapport ingediend, dat zij enkele dagen geleden eiste. Hierin geeft de VR antwoord op de vragen van de minister aangaande de oorzaak van de slechte uitvoering van de treindienstregeling als gevolg van het winterse weer en hoe het kan dat er geen lessen zijn getrokken uit de problemen van de vorige winter. De VR geeft in het rapport aan dat alleen met meer geld goed gefunctioneerd kan worden tijdens de winter. Als men dit artikel over Finland leest denkt men meteen aan de NS.
Het rapport is mede opgesteld door het Finse Transportagentschap. Volgens beide organisaties wordt het steeds moeilijker om het gehele railsnetwerk te onderhouden. Daarnaast is de dagelijkse dienstverlening steeds veeleisender geworden. Door het strenge winterweer worden de problemen vervolgens onoverkoombaar. Volgens de VR konden er geen lessen worden getrokken uit de vorige winter, doordat die winter en de huidige winter verschillen. De afgelopen winter moest de VR het hoofd bieden aan koppelingsproblemen door de enorme hoeveelheid sneeuw en achterstallig onderhoud, deze winter worden de problemen veroorzaakt door de ijskoude temperaturen en apparatuur die kapot gaat als gevolg van deze kou. Kennelijk was de VR voorbereid op grote hoeveelheden sneeuw tijdens deze winter. Excuses
De directeur van de VR, Mikael Aro, heeft namens zijn organisatie excuses aangeboden voor de problematiek rond de treinen. Hij zegt alles in het werk te stellen om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren. Hiermee refereert hij onder meer aan de situatie van vrijdag, toen veel lokale treinen in Helsinki niet konden rijden wegens materieelproblemen.
In een eerste reactie liet de Finse minister van verkeer Vehviläinen weten, niet geheel tevreden te zijn met het rapport. Zo wees zij in dit verband op de gebrekkige informatievoorziening voor de passagiers en de wijze waarop met hen werd omgegaan. “De VR beschikt over speciaal opgeleid personeel en is er in geslaagd om de dienstverlening te verbeteren, maar toch zijn er berichten dat de dienstverlening de afgelopen 2 weken niet voldeed.” Zij wil daarom binnen afzienbare tijd met de VR en het transportagentschap om tafel gaan zitten.
Desondanks erkende Vehviläinen wel dat er bepaalde steekhoudende argumenten in het rapport worden aangehaald. Zo ziet zij ook dat in 10 jaar tijd het treinverkeer met 40% is toegenomen, terwijl zaken daaromheen, zoals de rails en de controlesystemen, niet voldoende zijn meegegroeid.

Bron: Finland Nieuwsbrief