Een heel gelukkig nieuwjaar van de NS

Advertentie

De Nederlandse spoorwegen wenst u via Twitter een heel gelukkig nieuwjaar.

Mocht u hem niet gezien hebben, treinennieuws.nl laat hem hier even zien, dan heeft u van onze NS ook het allerbeste ontvangen.

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”nl”><p lang=”nl” dir=”ltr”>

 

Punctualiteit NS in 2016 licht gestegen

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er in 2016 iets meer treinreizigers op tijd zijn aangekomen dan vorig jaar: 91,3%. Over 2015 was dit 91,0%. NS rapporteert de definitieve cijfers in het jaarverslag dat in 2017 uitkomt. NS rapporteert en wordt op het hoofdrailnet afgerekend op reizigerspunctualiteit (zie definitie hieronder) met als norm 5 minuten. Dat wil zeggen: het percentage reizigers dat binnen 5 minuten na de geplande aankomsttijd is aangekomen, inclusief een eventuele overstap.

Definitie reizigerspunctualiteit

Reizigerspunctualiteit geeft een indicatie van het percentage van de reizigers voor wie de treinreis volgens planning is verlopen. Dat wil zeggen dat de trein daadwerkelijk gereden heeft, bij aankomst minder dan vijf minuten vertraging had en de voor overstappers geplande aansluiting is gehaald. Het totaal van het aantal reizigers dat op tijd aankomt (vijfminutennorm) en het aantal overstappers dat een aansluiting heeft gehaald, wordt gedeeld door het totaal van het geplande aantal reizigersaankomsten en gepland aantal reizigers van een uitgevoerde aansluiting.’