‘Drie stations, vier namen’

Advertentie

DH6Het was vandaag Open dag in het Centraal Station van Den Haag. Onze verslaggever René Bekink ging een kijkje nemen en maakte een fotoreportage van het nieuwe station, maar dook gelijk ook even in de geschiedenis van dit station.

De oorspronkelijke gesloten stationshal is inmiddels ingrijpend verbouwd. Zowel het dak als de gevels zijn nu transparant. Een indrukwekkend dak, bestaande uit grote ruitvormige glazen panelen op 22 meter hoogte, gesteund door slechts enkele ranke zuilen, maken dat de hal, ondanks hetzelfde vloeroppervlak, nu veel ruimer oogt. Ook de geheel glazen gevels dragen bij aan een lichte en open uitstraling. Aan de spoorzijde is de gevel opgeschoven, zodat de tramperrons op de eerste etage nu vrij door de hal lopen. In de toekomst zal ook het busstation boven de sporen vanuit de hal bereikbaar zijn. Nu dient men nog via twee tijdelijke trappen aan de zijkant van het stationsgebouw naar de bussen te lopen.

Het kantoorgebouw Stichthage uit 1973, aan de kopse kant van het station, blijft gehandhaafd. Dit zestig meter hoge kantoorgebouw was bij de oplevering het grootste gebouw in Den Haag. Het gebouw vormt de enige niet-doorzichtige zijde van de stationshal. Op de onderste etages wordt winkelruimte gerealiseerd, zodat de reiziger in de nabije toekomst ook op dit gebied uitgebreid bediend wordt.

Geschiedenis

Waar nu ongeveer Den Haag Centraal ligt werd in 1870 het Station Rhijnspoor geopend. Dit was het eindpunt van de spoorlijn naar Utrecht en Arnhem, geëxploiteerd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, een van de zelfstandige spoorwegmaatschappijen die destijds bestonden. Het oudste station van Den Haag is echter Station Hollands Spoor uit 1843, dat ligt aan de door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij geëxploiteerde lijn Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Nederlands oudste spoorlijn. In 1890 werd de concessie van de Rhijnspoorweg ontbonden en overgenomen door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS). Den Haag Rhijnspoor werd omgedoopt in Den Haag Staatsspoor.

Begin jaren ’70 wilde de Nederlandse Spoorwegen één groot centraal station voor Den Haag bouwen. Het lag toen voor de hand dat dit op de plaats van Den Haag Hollands Spoor zou komen, maar de Gemeente Den Haag wilde een station hebben dat dichter bij het centrum lag. Men besloot daarom op de plaats van het Station Staatsspoor een nieuw station te bouwen.

Staatsspoor 1903
Staatsspoor 1903

Omdat er bij de bouw van Station Rhijnspoor plannen waren om het spoor door te trekken naar Scheveningen was dit station geen kopstation. Het nieuwe station werd echter wel als kopstation gebouwd, direct naast het Station Staatsspoor. In 1975 kwam het nieuwe station gereed, Den Haag Centraal Station geheten. Behalve verbindingen met Utrecht werden er ook aftakkingen naar Station Laan van Nieuw Oost-Indië en Station Hollands Spoor aangelegd. Het oude Staatsspoor was reeds in 1973 afgebroken. In 2014 zal de verbouwing van dit station afgerond zijn; het derde station op deze plek tussen het centrum en de wijk Bezuidenhout dat inmiddels de vierde naam draagt: Den Haag Centraal.

DH1

DH4

DH5

DH7

© Foto’s René Bekink – Treinennieuws.nl