Dienstregeling 2019

Advertentie

Ja, u leest het goed. Dienstregeling 2019. Het is pas februari, maar bij de NS wordt al hard gewerkt aan de dienstregeling 2019. Voor de reizigers verandert de treinreis niet of nauwelijks, zo blijkt uit de plannen. Daar verbetert de NS treinreis op knelpunten.

Meer treinen en betere aansluitingen
Ook wil NS een vijfde Intercity per uur rijden over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam, waardoor tussen deze steden het aantal zitplaatsen met bijna 20% stijgt. Ook kijken ze naar de wens van Eurostar voor een derde dagelijkse trein naar Londen. NS heeft de voorstellen opgenomen in de adviesaanvraag aan de reizigersorganisaties, verenigd in LOCOV en aan regionale overheden. De reizigersorganisaties hebben veel kennis over de wensen van diverse soorten reizigers. Zij adviseren NS over het verbeteren van de treindienst. Na dit advies, bekijkt ProRail of de wensen van NS passen op het spoor, waarbij zij ook rekening houdt met de wensen van andere reizigersvervoerders en goederenvervoerders. Het doorvoeren van de plannen en verbeteringen van NS is daarom onder voorbehoud van de definitieve capaciteitsverdeling door ProRail, die na de zomer plaatsvindt.
De weg naar de definitieve dienstregeling
Elk jaar past NS in december de dienstregeling aan – gelijktijdig met stad- en streekvervoerders en de spoorvervoerders in het buitenland. We doen dit om verdere verbeteringen door te voeren, beter op tijd te kunnen rijden, nieuwe infrastructuur optimaal te benutten en toekomstige reizigersgroei mogelijk te maken.
Sneller 4 uur.naar Londen
De derde, extra trein van Eurostar zou specifiek gericht zijn op een snelle reis naar Londen. Reizigers in deze trein richting Londen kunnen dan niet uitstappen op Rotterdam Centraal en Brussel Zuid, maar wel instappen. Daardoor kunnen de beveiligingsmaatregelen in Brussel sneller worden uitgevoerd en duurt de stop in Brussel korter. De reistijd op de ‘heenweg’ duurt dan ongeveer 3,5 uur. Bron NS. Foto: Jordi Pauw  fotografeerde de 400 meter lange Eurostar trein. Deze is overgenomee van de NS nieuwssite.