Definitief ontwerp Uithoflijn

Advertentie

Utrecht, 13 juni 2013 – Het Definitief Ontwerp van de Uithoflijn in Utrecht is vastgesteld. Portefeuillehouder OV Arjen Gerritsen (namens Bestuur Regio Utrecht (BRU)) en wethouder Verkeer Frits Lintmeijer van de gemeente Utrecht maakten dit vandaag bekend. Zowel het Definitief Ontwerp (DO) als de publieksversie ervan is gemaakt door advies- en ingenieursbureau Movares. Deze beslissing betekent dat de aanbesteding voor de trambaan en het trammaterieel binnenkort van start kan gaan.

Projectmanager Rudolf van Aken van Movares: ‘De Uithoflijn is een belangrijk onderdeel van het netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Utrecht. De lijn verbindt Utrecht Centraal met universiteitscentrum De Uithof. Het is een uitermate complex project dat voor een deel door de oude binnenstad voert.’ Movares ontwierp de trambaan, de inpassing in de omgeving, de onderbouw van de lijn en de kunstwerken. Van Aken: ‘Dit integrale ontwerp moest in korte tijd en uiteraard binnen budget worden geleverd. Dat is gelukt. Waar ik ook heel tevreden over ben, is dat we de wensen van een aantal betrokken stakeholders die lopende het proces pas bekend werden, ook hebben kunnen meenemen in het ontwerp.’

Milieuvriendelijke verbinding
In 2018 zullen ca. 45.000 reizigers profiteren van deze snelle, comfortabele en milieuvriendelijke verbinding. Bestuur Regio Utrecht wil een tramnetwerk realiseren dat uiteindelijk bestaat uit vijf verbindingen. De aanleg van de Uithoflijn vormt de eerste stap. Het tracé loopt van Utrecht CS naar kenniscentrum De Uithof. De Uithoflijn wordt in het stationsgebied op termijn gekoppeld aan de bestaande sneltram richting Nieuwegein/IJsselstein (de zogenaamde SUNIJ-lijn). Deze koppeling wordt in eerste instantie alleen gebruikt opdat tramstellen van de Uithoflijn van en naar de remise in Nieuwegein kunnen rijden. Pas als de SUNIJ-lijn is omgebouwd van een hoge naar een lage vloersysteem, en er sprake is van één tramsysteem, kunnen reizigers zonder over te stappen doorreizen van Nieuwegein naar De Uithof. Dat gebeurt pas in de jaren daarna.

Planning
De realisatie van de onderbaan is inmiddels al in uitvoering. In 2014 wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van de bovenbouw (rails, bovenleiding, haltes en dergelijke). De aanbesteding van het trammaterieel start in 2013. Volgens planning start begin 2017 het testen van de trams en de trambaan. Begin 2018 wordt de Uithoflijn in gebruik genomen.