De toekomst van ons openbaar vervoer

Advertentie

Een toezichthouder op het openbaar vervoer, een eind aan grote tariefstijgingen, handhaving van de strippenkaart naast de ov-chipkaart: ROVER ziet nog vele zaken die aan het openbaar vervoer verbeterd moeten worden. Met de verkiezingen voor de deur is dit een belangrijke boodschap om aan de politiek mee te geven, ROVER stuurde de politieke partijen daarom een verkiezingsmanifest met een bondig overzicht van noodzakelijke verbeteringen op OV-gebied.
Het verkiezingsmanifest met de titel “De toekomst van ons openbaar vervoer” geeft een opsomming van verbeteringen die vanuit de overheid doorgevoerd kunnen worden. Verbeteringen als goede aansluitingen binnen een reis met verschillende vervoersmiddelen, goede verbindingen op het platteland, toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking en tarieven die niet meer sneller stijgen dan die van de auto.
Om dit te bereiken is volgens ROVER meer toezicht nodig op het openbaar vervoer. Spoor, fiets en regionaal vervoer moeten bestuurlijk in één hand. Ook ProRail heeft een strenger toezicht nodig om goed te functioneren. Daarnaast wil ROVER dat decentrale overheden instemmingsrecht hebben op het NS-netwerk in hun gebied.
Ook bezuinigingen gaat ROVER niet uit de weg, deze zouden uit het doelgroepenvervoer moeten komen. Deze vorm van vervoer kost de gemeenschap evenveel als het decentraal vervoer, door deze geldstromen samen te voegen kan flink worden bespaard. Dan moet die geldstroom zoveel mogelijk via de centrale OV-autoriteiten lopen die er op moeten toe zien dat openbaar vervoer en toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen hand in hand gaan.
U kunt het manifest hier downloaden

Wij van Treinennieuws.nl beperken ons tot het Spoorgedeelte:

Het spoor, volgens Rover, is de kern van het Nederlandse OV-net. NS moet zich richten op die rol en niet op hun commerciële belang. Zij moeten echt een maatschappelijke onderneming worden. Gericht op de
maatschappelijke problemen (spitsreizigers in de agglomeraties naar de trein lokken) en
eerstverantwoordelijke voor het hele stelsel. ProRail moet directer en meer vanuit reizigersbelang
worden aangestuurd.
5. Hogere frequenties en een metroachtige kwaliteit in onze grootstedelijke regio’s dienen speerpunt
te zijn. Dat is waar de reiziger baat bij heeft. Uitbouwen, vanuit het bestaande net van regionale
treinen, metro, sneltram en HOV-bus tot een samenhangend net van metrokwaliteit. NS speelt daarin
een centrale rol, daar liggen de maatschappelijke kansen en NS moet de opdracht krijgen om die
kansen te pakken.
6. NS is de dominante onderneming in het Nederlandse openbaar vervoer. Zij dienen daarom, als
maatschappelijke onderneming, als eerste verantwoordelijk gesteld te worden voor de kwaliteit van de
‘keten’: prettig overstappen op voor- en natransport, voldoende (stallings)voorzieningen voor de fiets,
aangename sfeer als je moet wachten. Laat de Vervoerkamer toetsen of ze dat voldoende doen.
7. ProRail laat keer op keer zien dat ze niet tegen haar taak opgewassen is. Wij zitten niet te wachten
op grote reorganisaties in de spoorsector, daar hebben we te slechte ervaringen mee. Maar een
strenger toezicht op ProRail, door minister en/of Vervoerkamer, is evident noodzakelijk. En
waarschijnlijk kunnen delen van het werk van ProRail beter gedecentraliseerd worden.
8. Betere inpassing van goederentreinen in het reizigersnet kan onder meer door ProRail te
verplichten de heffing voor goederenvervoer op gemengd gebruikt spoor te differentiëren. De heffing
zou overdag met 50 tot 100% moeten worden verhoogd en tussen 22.00 en 06.00 uur moeten
worden teruggebracht tot 20%.
9. Rond HSL en Betuweroute toont de overheid zich een slechte ondernemer. Een goede ondernemer
neemt bij kostenoverschrijdingen op tijd zijn verlies en schakelt dan over op marktconforme tarieven
opdat er nog het beste van zijn investeringen terecht komt. We willen toch wel dat die 13 miljard nog
enig nut voor de gemeenschap hebben? Wat ook kan helpen is het integreren van de HSL in het
gewone netwerk.

Treinennieuws.nl:

“Eerst treinen met WC. Van buiten schone treinen, geel moet geel zijn en wit moet wit zijn. Graffitilose treinen. Zie ook ons artikel over Graffiti schone treinen. Goede service, zoals geen lange wachttijden op het 900 nummer voor reisinformatie en zeker niet als men een treinkaartje koopt. Maar ook controle op kaartjes en toezicht op de veiligheid in de treinen. enz. enz., en dan pas de winkels, roze stations, boekenweek akties,”