De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd

Advertentie

Spoorwegmuseum toont collectie Tweede Wereldoorlog

Permanente presentatie ‘Kinderen van Versteeg’ open voor publiek

Op 17 september 2019 was het precies 75 jaar geleden dat de Nederlandse regering in Londen de spoorwegstaking onder het NS-personeel uitriep. Dit feit is ook herdacht  en een aanleiding voor het Spoorwegmuseum om een kleine vaste presentatie en website over de Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog te openen. De presentatie heet ‘Kinderen van Versteeg’. Het Spoorwegmuseum toont zijn collectie schilderijen, affiches, foto’s, panelen, medailles en andere kleine objecten uit de Tweede Wereldoorlog. Daaronder persoonlijke objecten van NS-directeuren Hupkes en Giesberger en bijzondere particuliere schenkingen zoals dagboekjes en documenten. Naast de presentatie in het museum is alle informatie ook online te raadplegen via www.kinderenvanversteeg.nl.

Kinderen van Versteeg

De titel ‘Kinderen van Versteeg’ slaat op de geheime code die NS met het verzet en de Nederlandse regering in ballingschap had afgesproken. Dit voor het geval het Nederlandse spoorbedrijf het treinverkeer stil moest leggen om een geallieerde invasie te ondersteunen. De code luidde voluit ‘De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol’. Met Versteeg werd waarnemend NS-directeur Willem Hupkes bedoeld, zijn kinderen waren alle medewerkers van NS.aking geen losstaand gegeven is en alleen in bredere context begrepen kan worden, staat in ‘Kinderen van Versteeg’ de rol van de Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog centraal. De presentatie start in het jaar 1939, toen de spoorwegen in Nederland een belangrijke rol speelden bij de mobilisatie. Via de kortdurende oorlogsdagen van 10 tot 15 mei, de capitulatie, bezetting, Jodentransporten en spoorwegstaking worden diverse dilemma’s, keuzes en sleutelmomenten uitgelicht. Deze thema’s zullen in de tentoonstelling worden verbeeld met behulp van voorwerpen en documenten uit de collectie van het museum, met gebruik van zoveel mogelijk persoonlijke verhalen en een aantal bruiklenen. Eerder, in 2013, opende het Spoorwegmuseum ‘Beladen treinen’ waar dieper wordt ingegaan op de deportaties per trein van Joden, Roma en Sinti.

De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd

Bij de uitgever WBOOKS kwam een boek uit over De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd. 1939-1945

Drie experts over de rol van de Nederlandse Spoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Nieuw onderzoek brengt opmerkelijke nieuwsfeiten omhoog

Verschijnt 75 jaar na de Spoorwegstaking in september 1944

In de spoorwegarchieven van het Spoorwegmuseum is een telegram van de Deutsche Reichsbahn gevonden waarin de Nederlandse Spoorwegen opdracht krijgt om wagons klaar te zetten voor een transport vanuit Westerbork. Uit onderzoek blijkt ook dat er een hoger aantal transporten was dan tot nu toe aangenomen. Die gingen niet alleen maar met goederenwagons, maar  ook met personenrijtuigen 3e klas (al gebeurde dat maar weinig). Het verhaal van de Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd is er ook een van beeldvorming. Het eindigt, via fotomateriaal, onderzoek en de recente bevindingen die daar uit voort zijn gekomen, bij de afspraken met de commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO2.

David Barnouw (was als onderzoeker verbonden aan het NIOD), Dirk Mulder (oud-directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork) en Guus Veenendaal (oud-bedrijfshistoricus van de Nederlandse Spoorwegen) zijn drie experts die onafhankelijk de rol van de NS in deze zwarte bladzijde van de geschiedenis van verschillende kanten belichten. Het boek verschijnt exact 75 jaar na het uitroepen van de Spoorwegstaking in september 1944. De regering in ballingschap verordonneerde toen dat alle medewerkers van NS hun werk zouden neerleggen.

De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd. 1939-1945

Auteurs: David Barnouw, Dirk Mulder, Guus Veenendaal

Prijs:       € 24,95

IBSN:      978 94 625 8333 7

Omvang: 160 pagina’s

Formaat:  16 x 22 cm

Foto en afbeeldingen: 110

Uitvoering: gebonden

treinen boek bestellen

Dat kan natuurlijk bij BOL.com