De Betuweroute

Advertentie

Op 21 april 2012 verschijnt het boek over een van de meest besproken spoortrajecten on Nederland: De Betuweroute en niet zoals zo vaak wordt gezegd en geschreven de Betuwelijn.

 

De Betuweroute * goederen sporen van zee naar Zevenaar*

De Betuweroute is een veelbesproken onderwerp geweest in de periode
vanaf 1990 tot de opening in 2007. Veel discussie was nodig over nut en
noodzaak en zelfs bij de opening van de lijn waren er nog twijfels.
Aan de andere kant kan geconstateerd worden dat deze spoorlijn, die
speciaal voor het goederenvervoer is aangelegd, zijn rol vervult als
hoofdas voor de afvoer van lading uit vooral de Rotterdamse haven.
Met de ingebruikneming van de Tweede Maasvlakte vanaf 2014 zal de
druk op alle infrastructuur naar het achterland van de havens sterk gaan
toenemen. De Betuweroute zal dan belangrijker zijn dan ooit.
In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van het
railgoederenvervoer in Nederland in het algemeen en dat in de
Rotterdamse haven in het bijzonder. In de afgelopen decennia is duidelijk
geworden dat het railgoederenvervoer voor alle havens een belangrijke
rol is gaan vervullen.
De historie van de Betuweroute is in drie fasen in te delen:
• fase 1: de besluitvorming, waarbij ondanks alle weerstand in de
samenleving uiteindelijk toch een positief besluit voor de lijn tot stand
kwam;
• fase 2: de bouwperiode, waarbij politiek en samenleving het genomen
besluit nog altijd aanvochten;
• fase 3: de geleidelijke ingebruikname van de lijn.

Het boek heeft 176 blz., is 21×29,7 cm groot, genaaid gebonden in harde band. Het is uitgegeven door Uitgeverij De Alk te Alkmaar. Aantal kleurenfoto’s bedraagt ongeveer 300 en het aantal kaarten is ongeveer 15. De prijs bedraagt 29,90, incl. verzendkosten naar een adres binnen Nederland.
Verzendkosten naar een adres buiten Nederland op aanvraag.
Het boek is op 21 april 2012 in NVBS Centraal te Amersfoort voor het eerst verkrijgbaar. De auteur is Gerrit Nieuwenhuis is van 12.00 tot 15.00 uur aanwezig om uw gekochte exemplaar te signeren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar Amersfoort te gaan, dit boek is ook aan te schaffen op andere tijden in de winkel van de NVBS Centraal te Amersfoort:

Maar ook te bestellen via de NVBS webwinkel  of door overschrijving 29,90 incl. Verzendkosten in Nederland op ABN Amro-rekening 54.20.79.984, ten name van NVBS Winkel, onder
bestelnummer 026-0287. Ook te bestellen via Uitgeverij Alk in Alkmaar