Onze voorwaarden

Deze site is gratis en onbeperkt te bekijken. Er is geen enkele bescherming ingebouwd tegen het kopiëren van foto’s en teksten. Maar dat betekent niet dat foto’s en teksten zomaar gebruikt mogen worden op andere sites. Wij doe daar nooit moeilijk over, maar het moet natuurlijk wel even gevraagd worden.

Bij het verzamelen van informatie en het schrijven van teksten betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Mochten er desondanks fouten of onduidelijkheden zijn, dan houden wij ons aanbevolen voor opmerkingen.

Voor gebruik van teksten en/of foto’s in commerciële publicaties vragen wij een vergoeding. Ook gelden daarbij altijd de volgende voorwaarden: vermelding van onze naam en een gratis presentexemplaar. Bij geconstateerd ongevraagd gebruik wordt minimaal 50 euro per foto in rekening gebracht. Overigens blijven alle rechten te allen tijde bij ons berusten.

Wij krijgen regelmatig foto’s en ander materiaal toegezonden, ook maken deeplinks (verwijzingen) naar foto’s ergens anders op het internet. Tenzij anders aangegeven, gaan wij ervan uit dat wij dit materiaal kunnen gebruiken en dat de rechten op dit materiaal berusten bij degene die het inzendt. In geval van twijfel proberen wij dit laatste te controleren. Mochten wij onverhoopt toch rechten van anderen schenden, dan horen wij dat graag, zodat wij het betreffende materiaal kunnen verwijderen dan wel alsnog voor de juiste bronvermelding kunnen zorgen.

Wie ons mailt krijgt altijd antwoord. Je e-mailadres slaan wij op in een verzendlijst. Deze lijst gebruiken wij om af en toe een bericht rond te sturen. Heb je bezwaar tegen het ontvangen van berichten, laat dit dan weten.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor de gevolgen van onjuiste informatie op deze site, in het bijzonder niet als het gaat om aankondigingen van ritten en evenementen.

Copyright &copy. 2007-2010 treinennieuws.nl. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van teksten van deze website onder de bepalingen van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation.

treinennieuws.nl