China investeert in spoorweginfrastructuur

Advertentie

crh22Nog dit jaar wordt in China begonnen met de aanleg van een spoorweg tus-sen Hong Kong, Shenzhen en Guangzhou. Het project vormt een onderdeel van de plannen van de Chinese overheid om zijn spoorweg-infrastructuur ver-der uit te bouwen en te moderniseren om de verdere economische groei te ondersteunen. Een groot gedeelte van het economisch herstelplan van China, met een totale waarde van 4 triljoen yuan, wordt dan ook voorzien voor de Chinese spoorwegsector. Deze investeringen moeten niet alleen de verdere groei van de Chinese industriële regio’s stimuleren, maar moeten er ook kunnen voor zorgen dat opkomende regionale economen worden ontsloten.
Uit cijfers van het Chinese ministerie van spoorwegen blijkt dat tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar 281.700 miljard yuan werd geïnvesteerd in de aanleg van spoorwegen. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 29 miljard euro en een stijging met 110,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De investeringen spoorweginfrastructuur bedroegen 247,5 miljard yuan. Dat is een stijging met 136 procent tegenover de eerste zeven maanden van vorig jaar. Tijdens de maand juli werd er in de aanleg van spoorwegen 49,7 miljard yuan geïnvesteerd, wat een stijging is met 66,1 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. De investeringen in spoorweginfrastructeur bedroegen 46 miljard dollar, wat een stijging betekent met 77,5 procent. “Deze cijfers tonen de bloei van de Chinese spoorwegconstructie,” aldus het ministerie.

chr2De volgende drie jaar wil China gemiddeld 700 mil-jard euro inves-teren in de aanleg van spoorwegen. Daarbij wordt vooral gemikt op de verdere uitbouw van het spoornet in West-China, maar in het bijzonder in de aanleg van de Express Railway tussen Hong Kong, Shenzhen en Guangzhou. Dat project moet een belangrijk element worden voor de heropbloei van de economie in de Chinese kustgebieden, maar moet er ook voor zorgen dat een aantal regionale markten beter met elkaar verbonden worden. Dat zou een grote impact moeten kunnen hebben op de logistiek, handel, toerisme en andere industriële sectoren. Het westen van China, waar de prijzen gevoelig lager liggen, begint anderzijds steeds meer bedrijven aan te trekken. Een betere spoorontsluiting moet die economie volgens de Chinese overheid verder ondersteunen. Bron: Managing21