Camiel Eurlings: 20 miljoen extra voor spoortunnel Delft

Advertentie

Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat trekt 20 miljoen euro extra uit voor bouw van de spoortunnel in Delft. Het bedrag is een aanvulling op de in 2005 door Verkeer en Waterstaat toegezegde bijdrage van 269 miljoen euro. De spoortunnel Delft is de te realiseren tunnel in het centrum van Delft voor de spoorweg-verbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Het spoortraject Rotterdam Den Haag is het drukste traject van Nederland. Dit stelt minister Eurlings vandaag in antwoord op kamervragen. De spoortunnel in Delft moet de huidige sporen vervangen die de stad doorsnijden. Door het spoor ondergronds aan te leggen verbetert de leefomgeving voor de omwonenden en vermindert de geluidsoverlast. De spoortunnel maakt onderdeel uit van de herontwikkeling en herinrichting van het Plangebied Spoorzone Delft. Hiervoor wordt ook een nieuw openbaar vervoersknooppunt aangelegd met een nieuw treinstation en worden 1500 nieuwe woningen en circa 50.000 m2 kantoren gebouwd.
De gemeente Delft heeft de minister om een extra bijdrage gevraagd om een toekomstvaste oplossing aan te kunnen leggen ter plaatse van de Kampveldweg en het terrein van DSM-Gist. De nog aan te leggen tunnel wordt daarvoor langer gemaakt, waardoor het spoor minder snel bovengronds komt. Door de extra bijdrage van de minister kan aan een belangrijke wens van Delft tegemoet worden gekomen, namelijk het zo min mogelijk veroorzaken van bouwoverlast, wanneer later verdere uitbreiding van de spoorcapaciteit nodig blijkt te zijn. De aanpassing in het ontwerp voorkomt dat bij een eventuele toekomstige capaciteitsuitbreiding van het spoor de Kampveldweg opnieuw moet worden opgebroken en worden verlegd, wat tot extra kosten en grote verkeersoverlast (en bouwoverlast) in de stad bij het DSM-terrein zou leiden.
Met de aanleg van de tunnel wordt in januari 2009 gestart. Naar verwachting zullen de eerste treinen in de loop van 2012 door de tunnel rijden.