Bulgaarse koninklijke trein naar Spoorwegmuseum

Advertentie

Morgen komt een extra koninklijke trein naar Het Spoorwegmuseum als uitbreiding van de tentoonstelling ‘Royal Cass’. Vandaag rijdt dez trein over de Betuwelijn naar Rotterdam, morgen rijdt hij naar Utrecht. Het exacte schema is jammer genoeg niet bekend. Maar wij vinden toch wel leuk om het te melden. Hij vertrekt om 12.00 vanuit Rotterdam met een class 66 loc van ERS.

 Foto links: koning Boris III op de bok.

Bulgaarse minister stuurt koninklijke trein naar Spoorwegmuseum
De tentoonstelling ‘Royal Class, vorstelijk reizen’ in Het Spoorwegmuseum krijgt uitbreiding. Woensdag 23 juni arriveert het salonrijtuig van koning Boris III van Bulgarije. Dit Bulgaarse rijtuig uit 1938 zou al eerder naar Nederland komen, maar de onderhandelingen ketsten op het laatste moment af. Op last van de Bulgaarse Minister van Transport komt het rijtuig nu toch. Tijdens ‘Royal Class, vorstelijk reizen’ zijn nu in totaal 11 rijtuigen van verschillende Europese vorstenhuizen te zien. Inmiddels hebben meer dan 60.000 bezoekers de tentoonstelling bezocht. Het Spoorwegmuseum is lang in gesprek geweest met de Bulgaarse spoorwegen over het bruikleen van een Bulgaars rijtuig. In eerste instantie werd gesproken over het rijtuig van sultan Abdel Aziz (de sultanier). Dit stokoude rijtuig uit 1866 was echter in te slechte staat. Daarna werden de pijlen gericht op het salonrijtuig koning Boris III uit 1938, dat nog in goede staat verkeerde en rijvaardig is. Ondanks de goedkeuring van de Bulgaarse ministerraad liepen vlak voor de opening de onderhandelingen met de Bulgaarse Spoorwegen vast. Het Spoorwegmuseum kon niet aan de extra financiële wensen van de Bulgaren voldoen en heeft afgezien van de komst van het salonrijtuig. Het afketsen van het bruikleen heeft in de Bulgaarse media veel stof doen opwaaien. Zelfs het Bulgaarse televisiejournaalbesteedde er aandacht aan. De Bulgaarse Minister van Transport noemde het een foute beslissing en heeft besloten dat het rijtuig toch naar de ‘prestigieuze’ tentoonstelling in Nederland moest komen. Afgelopen vrijdag is het salonrijtuig van koning Boris vertrokken uit Sofia. Het rijtuig wordt woensdag rond 14.00 uur in Het Spoorwegmuseum verwacht.

Het salonrijtuig van koning Leopold III van België
De komst van het Bulgaarse rijtuig van koning Boris III ging vlak voor de start van ‘Royal Class, vorstelijk reizen’ niet door. Het plotselinge ontbreken van het Bulgaarse rijtuig zorgde voor een ‘gat’ in de tentoonstelling. Het Spoorwegmuseum besloot daarom op zoek te gaan naar een vervanger. Omdat er goede contacten waren met het Historisch Patrimonium van de Belgische Spoorwegen –het salon-eetkamerrijtuig van koning Albert I maakt al deel uit van de tentoonstelling- is er een verzoek gedaan voor nog een trein van het Belgisch koningshuis. Vanwege het afgelasten van de festiviteiten rond het 175-jarig bestaan van de Belgische Spoorwegen kwam een bijzonder rijtuig in aanmerking: het salonrijtuig van koning Leopold III uit 1939. Het Spoorwegmuseum en de Belgische Spoorwegen zijn het snel eens geworden over de komst van dit rijtuig.