Betuwelijn (betuweroute) eindelijk open

Advertentie

Betuweroute wordt 16 juni door Hare Majesteit Koningin Beatrix geopend.
Bovenop de overkapping van station Barendrecht is een park aangelegd. Er is daar een publieksfeest ingericht, die door de koningin bezocht zal worden, waarmee ook het park op koninklijke wijze wordt geopend.

Foto: Railplan

Intussen gaat het testen tot 16 juni onverdroten voort. Zo worden er ook proeven genomen met de DE loc Class 66. De van oorsprong zwarte loc, die u reeds tegen kunt komen in het mei-nummer van Rail Hobby, is begin mei door het Revisiebedrijf Tilburg bestickerd in de ACTS kleuren. Aan de ene zijde staat in het Nederlands: Vervoer dat spoort!, terwijl aan de ander zijde de Engelse versie staat te lezen: Experts in Railway Logistics. Op de fronten zijn smalle stickers met het ACTS logo aangebracht. Dit kleurt niet zo goed met het van oorsprong gele front. Naar verwachting zal het geel wit worden geschilderd of gestickerd.
Deze loc zal worden geleast van HRCE (Mitsui Rail Capital Europe). Dit Amerikaans leasebedrijf heeft nu ook zijn vleugels uitgebreid naar Latijns Amerika en Europa (Amsterdam)

De Betuwelijn wordt het komend weekeinde in gebruik genomen, hoewel een rapport over de risico’s van geluidsschermen en oplossingen daarvoor pas in het najaar is afgerond. Dat heeft een woordvoerder van Railplan gezegd. In het project Railplan werken acht brandweerregio’s samen om de hulpverlening rond de Betuwelijn en de HSL-Zuid voor te bereiden. Op sommige plaatsen waar schermen staan, kan de brandweer bij calamiteiten niet goed bij de trein komen.
Ook belemmeren de schermen het zicht op de etikettering, waardoor brandweerlieden niet kunnen zien welke stoffen er in de wagons zitten. De geluidsschermen staan langs het spoor omdat de wet dat voorschrijft of omdat gemeenten dat willen. TNO en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra onderzoeken op welke plaatsen de schermen een belemmering vormen, welke rampenscenario’s zich daar kunnen afspelen en welke maatregelen mogelijk zijn om hulpdiensten het werk goed mogelijk te maken. Dat onderzoek is volgens Railplan zo complex dat het niet vorige maand al, maar pas in het najaar klaar is.
GroenLinks wil dat de lijn niet wordt geopend voordat de veiligheid is gegarandeerd.

Het openings programma