Beter presteren voor reiziger

Advertentie

Pers nsDe Nederlandse Spoorwegen kiezen voor Service aan de reiziger, dat werd gezegd op de persconferentie die vandaag op 1 maart 2016 in Utrecht werd geven. NS vraagt twee jaar respijt van de reiziger om alles weer goed op de rails te krijgen. Er is veel verkeerd gegaan zoals Fyra en Limburg. NS doet het goed en is een voorbeeld voor het buitenland. Abellio is daar in England, Schotland en Duitsland een goed voorbeeld van. NS-topman Roger van Boxtel: “Treinreizigers hebben geen recht op een zitplaats  in de trein, dat is onmogelijk in de Spits.  Recht op een zitplaats in de trein bestaat niet”

Kiezen voor hoofdrailnet, stations en deur-tot-deur reis
Om de prestaties voor reizigers te verbeteren, zal NS zich de komende jaren nadrukkelijk richten op drie kernactiviteiten: betere treindiensten op het hoofdrailnet en HSL, zorgen voor stations en bijdragen aan een betere deur-tot-deur reis. Daartoe zal NS de komende jaren ruim 3 miljard euro investeren in treinen, voorzieningen op stations, betere reisinformatie en nieuwe betaalmethodes. NS zal niet meer bieden op regionale spoorconcessies in Nederland en op termijn afscheid nemen van Qbuzz. NS neemt deels afscheid van exploitatie van retail op de stations. Dat staat in de strategienotitie Spoorslags Beter die NS vandaag presenteert.
In de strategie 2016-2019 kiest NS nadrukkelijk voor drie kernactiviteiten.
1.Betere prestaties op het hoofdrailnet, inclusief HSL en daarmee samenhangende internationale treindiensten – Dit betekent een betere treinreis, hogere betrouwbaarheid, schonere treinen en investeren in nieuwe treinen. Daarnaast worden frequenties verhoogd waardoor de dienstregeling voor de klant verbetert.
2.Zorgen voor stations – Het station is het eerste contact met de reiziger, dat moet goed zijn en daar zorgen we voor door soepele, gemakkelijke aansluitingen en een veilig en comfortabel verblijf. Dit doen we in samenwerking met ProRail en (regionale) overheden.
3.Bijdragen aan een betere deur-tot-deur reis – Een reis is van deur-tot-deur en NS vormt daarin een schakel voor de reiziger. Daarom willen we bijdragen aan het eerste en laatste deel van de reis. De reiservaring wordt verbeterd door de introductie van nieuwe betaalmethoden en nog betere reisinformatie, waarbij gemak voorop staat. Dit doen we samen met overheden, andere vervoerders, infrabeheerders en consumentenorganisaties. Op deze manier heeft de reiziger maximale regie op zijn eigen reis.
Door ons te richten op deze drie kernactiviteiten zetten we de reiziger daadwerkelijk op 1, 2 en 3 en geven we verdere invulling aan onze maatschappelijke rol om duurzame mobiliteit in Nederland te versterken. In alles wat we doen staat één vraag centraal: “Wordt de reiziger hier beter van?” NS investeert de komende jaren ruim 3 miljard euro in deze kernactiviteiten.
Regionale spoorconcessies en Qbuzz
Met de keuze voor deze drie kernactiviteiten, is ook het totale aanbod van diensten en producten van NS tegen het licht gehouden. Met de primaire focus op het hoofdrailnet, biedt NS in de toekomst niet meer op regionale spoorconcessies. Hiermee wordt samenwerking met regionale vervoerders en lokale overheden ook makkelijker: we zijn partners, geen concurrenten. Die intensievere samenwerking is nodig om een goed aanbod van deur-tot-deur te leveren. Tevens heeft NS daarom besloten om op termijn afscheid te nemen van Qbuzz. Dit proces doen we zorgvuldig, in het belang van de medewerkers en de waarde van het bedrijf.
Retail en vastgoed
Tien jaar geleden waren er bijna geen marktpartijen die op het station wilden ondernemen, inmiddels zijn er veel grote en kleine marktpartijen die de ervaring, kennis en omvang hebben om retail te exploiteren op stations. Dat biedt de mogelijkheid om delen van de exploitatie en aan andere partijen over te laten. De Kiosk en de Stationshuiskamer blijven een vertrouwd aanbod van NS, want deze staan direct in verbinding met de reiziger en behoren daarmee tot een kernactiviteit.
NS bezit grond en vastgoed dat niet direct bijdraagt aan de strategische focus op het station en stationsgebied. Het beleid om niet-strategische gronden te verkopen is een aantal jaren geleden ingezet en wordt ook in de komende jaren gehandhaafd. Hiermee verandert de rol op stations, zonder dat de kwalitatieve verbeteringen van de afgelopen jaren verloren gaan.
Gerichte groei in het buitenland
De buitenlandse activiteiten van dochtermaatschappij Abellio worden gericht en met inachtneming van het ondernemersrisico uitgebreid in een beperkt aantal geliberaliseerde Europese markten. De focus hierbij ligt op Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zo blijft NS ervaring op doen op de Europese spoormarkt en bereidt het bedrijf zich voor op toekomstige ontwikkelingen op het spoor. Kennis en ervaringen uit het buitenland worden meer dan voorheen toegepast voor de reiziger in Nederland.
Stadler NSRuim 3 miljard euro investeren
NS gaat de komende jaren gericht investeren in het verbeteren van de reis van de reiziger. De belangrijkste investeringen liggen op een drietal gebieden:
1.Nieuwe treinen; € 2,5 miljard voor uitbreiding en vernieuwing van het materieelpark
2.Meer comfort en service voor reiziger: € 300 miljoen voor innovaties op het gebied van betere reisinformatie, betere wifi in de trein en op het station en nieuwe betaalmethodes.
3.Ontwikkeling stations: NS investeert in de jaren 2016-2020 ruim € 300 miljoen in voorzieningen op stations, zoals parkeren en nieuwe Kiosken.
Hoge ambities voor 2019, verbeteringen vanaf 2017 merkbaar
Samen met partner ProRail zetten we alles op alles om de hinder op het spoor, onder meer door het tekort aan treinen en de vele buitendienststellingen, dit en volgend jaar te beperken en de reis van deur-tot-deur zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd richt NS zich op een verbetering van de klanttevredenheid, punctualiteit, reisinformatie en rendement. Vanaf 2017 willen we hier een grote stap vooruit zetten richting de streefwaarden in 2019. Daarbij zal NS records uit het verleden moeten evenaren en combineren:
•Stijging algemeen klantoordeel naar 80,0% (van de reizigers die een 7 of hoger geven)
•Stijging reizigerspunctualiteit naar 92,3%
•Verbetering reisinformatie treinketen naar 82,0% (van de reizigers die een 7 of hoger geven)
Werkwijze en organisatiestructuur
Om deze resultaten te bereiken zal NS op onderdelen de werkwijze en structuur moeten aanpassen om slagvaardiger te worden. In die nieuwe organisatie is de reis van de klant het uitgangspunt waarbij meer ruimte komt voor vakmanschap en initiatieven van medewerkers. De structuur wordt vereenvoudigd met minder lagen en schotten tussen afdelingen die verantwoordelijk zijn voor dezelfde prestaties op het hoofdrailnet. Deze structuur en werkwijze worden de komende periode uitgewerkt.

1 Trackback / Pingback

  1. Gratis koffie of vertragingen!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.