Belgisch parlement: ‘Reactiveer Hamont – Weert!’

Advertentie

Hamont, nog als station voor dieseltreinen

Het Belgische Infrabel – te vergelijken met onze Pro-Rail – is bijna klaar met de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont. Naar verwachting kan het 33 kilometer lange traject in juni vanaf Antwerpen naar Hamont elektrisch bereden worden. Daarmee komt ook opnieuw de roep naar voren het resttraject Hamont-Weert onder de draad te brengen en voor reizigersvervoer te heropenen. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers – het parlement – stemde 18 mei unaniem voor een motie, waarin de regering wordt gevraagd haar expliciete steun uit te spreken voor doortrekking van het reizigersbaanvak naar Weert en met de Nederlanders afspraken te maken deze treinverbinding zo snel mogelijk te realiseren.

Niet rendabel

Volgens een haalbaarheidsonderzoek dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) begin 2021 naar buiten bracht, is dit laatste traject echter niet rendabel. Per dag zouden zo’n duizend reizigers in beide richtingen van de trein gebruikmaken (een aantal dat wordt onderschreven door de Vereniging Treinreizigers Vervoer, die pro-reactivering is). Bij de bespreking van dit rapport in februari door het Vlaamse parlement, vond een aantal volksvertegenwoordigers het resultaat toch niet onaanzienlijk. De minister van Mobiliteit George Gilkinet liet daarop weten dat hij zijn demissionaire Nederlandse collega Cora van Nieuwenhuizen zou voorstellen de bestaande stuurgroep Nederland-België – die het grensoverschrijdende verkeer volgt – bij elkaar te roepen. Gilkinet zegde toe ervoor zorgen dat de gesprekken over ‘de mogelijkheden rond de financiering van het project’ niet stil komen te liggen. De verbinding Hamont-Weert is immers ook opgenomen in het Nederlandse regeerakkoord van het kabinet Rutte III uit 2017.

Treinverbinding Antwerpen-Eindhoven

De motie die het Vlaamse parlement deze maand mei ‘kamerbreed’ aannam, wijst op het belang de groeiende economische centra van Noord-België (Antwerpen en de Limburgse Kempen) en die van Nederland (Limburg en Noord-Brabant) dichter bij elkaar te brengen. Het doortrekken van de lijn Hamont-Weert maakt tevens een treinverbinding tussen Antwerpen en Eindhoven mogelijk. De Belgische parlementariërs signaleerden verder een groot woon-werkverkeer van en naar Weert en Eindhoven: ‘In de regel reist men met de wagen ondanks de dagelijkse files op de wegen tussen de Kempen, Weert en Eindhoven’.
Op Belgisch grondgebied zijn er weinig infrastructurele maatregelen nodig. Het meeste moet gebeuren op het traject van ongeveer acht kilometer tussen de grens en Weert. De motie wijst ook op de tekst van het Nederlandse regeerakkoord uit 2017: ‘In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen.’
Pro-Rail schat de kosten van elektrificatie en het leggen van meer sporen – afhankelijk van de keuze voor een bovengrondse of gedeeltelijk ondergrondse lijn – inmiddels op vijftig tot honderdvijftig miljoen euro en dat is beduidend meer dan een eerdere Belgische schatting van vijfendertig miljoen. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet nog een besluit nemen. Foto’s: Hans van Lith. Bronnen:  ‘Voorstel van Resolutie voor het realiseren van een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Hamont en Weert – Vakblad voor de spoorbranche Spoor Pro

Start van de elektrificatie in Hamont op 23 augustus 2018)

Berichtendienst: Wil jij op de hoogte blijven van onze laatste (nieuws)berichten? Schrijf je dan hier in voor onze berichtendienst.

Disclaimer: Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Treinennieuws stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de gepubliceerde informatie.