Begint de toekomst (van de trein) in Nedersaksen?

Advertentie

Brandstofceltreinen vervangen dieseltreinen

Alstom bouwt in Salzgitter 14 Coradia iLint-treinen voor LNVG

Linde levert de waterstofvoorziening van de treinen

Wolfsburg, 9 november 2017- Alle partijen die donderdag in Wolfsburg aanwezig waren bij de ondertekening van het  contract zijn het erover eens geworden dat de trein van de toekomst zal rijden op waterstof, volledig emissievrij zal zijn en  dat het eerste passagiersvervoer zal plaatsvinden in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De trein met de naam Coradia iLint  wordt door treinfabrikant Alstom gebouwd voor de LNVG, de lokale vervoersautoriteit van Nedersaksen. In totaal zullen  op de locatie Salzgitter 14 brandstofceltreinen worden gebouwd die volgens planning vanaf december 2021 reizigers  gaan vervoeren tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude. De treinen vervangen de dieseltreinen van  de vervoersautoriteit Elbe-Weser-Verkehrsbetriebe (evb), waardoor de uitstoot van verontreinigende stoffen in het  dagelijkse gebruik tot nul zal worden gereduceerd. De waterstofvoorziening van de treinen vindt plaats bij een eigen  vulstation van de Linde Group. De Coradia iLint kan met de inhoud van één tank een afstand tot 1000 kilometer afleggen  en heeft een topsnelheid van 140 km/u.
Vandaag tekenden de directies van LNVG, Alstom en Linde in aanwezigheid van de pers in Wolfsburg de contracten  voor de levering van de 14 brandstofceltreinen en het bijkomende onderhoud en de energievoorziening voor de komende  dertig jaar. Olaf Lies, minister van Economie en Verkeer van Nedersaksen had zijn collega-ministers ter gelegenheid van  de conferentie van verkeersministers uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de ondertekening, om een indruk te krijgen van  het prototype van de Coradia iLint. Dit prototype zal samen met een tweede voertuig bij wijze van pilot in het voorjaar van  2018 in gebruik worden genomen op het evb-spoorwegnet.
In Wolfsburg overhandigde verkeersminister Lies de officiële kennisgeving van subsidie aan de twee directeuren van het  LNVG, Hans-Joachim Menn en Klaus Hoffmeister. LNVG koopt de Coradia iLint-treinen aan voor zijn eigen treinenpark en  verhuurt deze vervolgens aan een spoorwegmaatschappij. Alstom gaat de brandstofceltreinen onderhouden in het evb depot  in Bremervörde, dat voor dit doel zal worden uitgebreid.
Verkeersminister Olaf Lies: “Vanaf nu is er een echt alternatief voor dieseltreinen beschikbaar in het niet-geëlektrificeerde  spoorwegvervoer. Waterstof en brandstofcellen vormen niet alleen een ideale combinatie voor het bereiken van de  klimaatbeschermingsdoelstellingen, maar ook voor de energie- en vervoersrevolutie. Hiermee kunnen energieopslag en  emissievrij vervoer op het spoor worden gerealiseerd. Wij subsidiëren innovatieve technologieën en leveren een  aanzienlijke bijdrage aan de energierevolutie in de vervoerssector. Het doet mij genoegen dat Alstom de treinen in  Nedersaksen gaat produceren en zo de productielocatie in Salzgitter versterkt.”

De garantie van een betrouwbare, veilige energievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde inzet van  brandstofceltreinen. De waterstofvoorziening van de nieuwe brandstofceltreinen zal worden verzorgd door de Linde  Group, een toonaangevend gas- en technologiebedrijf. Hiertoe zal het bedrijf in Bremervörde het eerste  waterstofvulstation ter wereld bouwen en in gebruik nemen. De benodigde investeringskosten van naar schatting 10 miljoen euro worden betaald door de Duitse regering. LNVG huurt de locatie voor het vulstation van evb en stelt deze
beschikbaar aan Linde AG, dat tevens verantwoordelijk is voor de exploitatie en bouwvergunning. De planning van de  productie van waterstof op basis van elektrolyse en windenergie zal in een later stadium van het project plaatsvinden.
Bernd Eulitz, lid van de raad van bestuur van Linde AG benadrukte: ” Het gebruik van waterstof voor spoorvoertuigen is een mijlpaal in de toepassing van brandstofcellen ten behoeve van emissievrij vervoer. Het is voor het eerst dat de  vervoerssector op een dergelijk grote schaal en op een economisch rendabele manier wordt gekoppeld aan infrastructuur  voor waterstoftechnologie. Deze ontwikkeling is een grote stimulans voor de vestiging van een  waterstofwatermaatschappij en zal resulteren in nieuwe oplossingen voor de opslag en het vervoer van energie. Wij zijn  er trots op deel uit te maken van dit innovatieproject.” Foto copyright: Alstom