Antwerpen vergroent met elektrische bussen

Advertentie

De presentatie van de elektrische bussen, 2e van links minister Lydia Peeters, naast haar directeur-generaal Ann Schoubs van De Lijn (foto De Lijn)

Met vijf elektrische autobussen voor Antwerpen zet het Vlaamse openbaar vervoerbedrijf De Lijn een nieuwe stap op de weg naar emissievrij rijden in stadskernen. De nieuwe bussen (prijs per stuk ca. € 425.00,- ) worden, bij wijze van proef, ingezet op de route tussen het stadscentrum en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem. Dit experiment maakt deel uit van het omvangrijke vergroeningsproject dat De Lijn in uitvoering heeft. Het ‘grootstedelijk gebied Antwerpen’ speelt hierin een belangrijke rol. Opzet is tegen 2035 het hele Vlaamse grondgebied met emissievrije bussen te bedienen.

Vergroening van De Lijn

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters introduceerde de eerste exemplaren van de elektrische bus op 11 mei. Daarbij wees zij erop hoe belangrijk het is de klimaatdoelstellingen – verankerd in het Vlaams Regeerakkoord – te halen. Onderdeel daarvan is ook het verkeer. ‘We moeten werk maken van een vlotter, veiliger en milieuvriendelijker vervoersysteem’, aldus de minister. De vergroening van de bussenvloot van De Lijn draagt daartoe bij. Directeur-generaal Ann Schoubs van De Lijn voegde daar onder andere aan toe, dat dit bedrijf sinds 2019 alleen maar ’groene bussen’ koopt. De ervaringen met de nieuwe Antwerpse voertuigen zal worden gebruikt als De Lijn nieuwe emissievrije e-bussen of emissiearme e-hybrides koopt, om oud en vervuilend materieel te vervangen.

Schoon en comfortabel

Bij elektrische bussen denkt de geïnteresseerde lezer al gauw aan een conventionele bus of een trolleybus. De e-bussen zijn géén gewone autobussen (want ze hebben geen brandstofmotor) en ook géén trolleybussen (want ze hebben geen bovenleiding)! Ze rijden op accu’s.
De e-bussen maken gebruik van een dubbele laadtechnologie. ’s Nachts worden hun batterijen opgeladen bij de garage en overdag halen ze hun energie – via een pantograaf op het dak – uit een hoog geplaatst laadpunt bij het UZA-Ziekenhuis in Edegem. De batterijtechniek is inmiddels zover verbeterd, dat een volgende serie elektrische bussen al zonder bijladen 250 kilometer kan rijden. Het opladen via de pantograaf wordt dan zelfs overbodig. De volgende serie wordt in 2022 verwacht en is dan bestemd voor Gent.

Via een pantograaf , wordt elektriciteit afgenomen uit een laadpaal..(foto De Lijn)

De nieuwe bussen gebruiken zoals duidelijk is, geen fossiele brandstoffen en stoten ook niets uit. Omdat De Lijn alleen groene stroom inkoopt, treedt ook bij de productie daarvan geen vervuiling op. Door de inzet van e-bussen loopt het verbruik van dieselbrandstof met 19 miljoen liter per jaar terug. Dat komt neer op 40% ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast stoten de bussen van De Lijn in zo’n nieuwe situatie 50.000 ton CO2 minder uit

Bijna vierhonderd chauffeurs

Voor het rijden met elektrische bussen is een intensieve vooropleiding nodig. De rijstijl is wezenlijk anders dan bij diesel- en hybridebussen, waarop de chauffeurs van De Lijn nu dienstdoen. In totaal worden 380 chauffeurs omgeschoold. Voor de reizigers betekenen de e-bussen de komst van moderne en comfortabele voertuigen met voldoende plaatsruimte en een goede toegankelijkheid voor iedereen. Een belangrijke verbetering, ook voor het milieu en bij verbindingen waar een elektrisch of hybride railvoertuig niet de voorkeur verdient. Bron en foto’s: Persdienst De Lijn

Berichtendienst: Wil jij op de hoogte blijven van onze laatste (nieuws)berichten? Schrijf je dan hier in voor onze berichtendienst.

Disclaimer: Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Treinennieuws stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de gepubliceerde informatie.