Alk uitgaven over treinen en trams fijn om te krijgen of te geven

Advertentie

Dagelijks komen er persberichten van spoorgebeurtenissen, met mooie foto’s van treinen of een andere openbaar vervoermiddelen op ons beeldscherm binnen. Maar toch is het rond het begin van het nieuwe jaar weer een feest, als de jaarverslag boeken Spoorwegen en Trams weer op de deur mat vallen.  Er is toch niets heerlijker, dan lekker onderuit op de bank met een van deze boeken. Ja, uitgeverij Alk weet ons steeds weer te verrassen. Voor elke spoor- of tramliefhebber is dit de cadeauverrassing.

We beginnen natuurlijk met Spoorwegen 2013

In Spoorwegen 2013 wordt verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen op spoorweggebied het afgelopen jaar, zoals het korte traject op de Maasvlakte en de opening van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. Maar ook de blik vooruit in vrijwel geheel Europa is het lezen waard. Het jaarboek is onderverdeeld in landenhoofdstukken met per hoofdstuk een beschrijving van algemene ontwikkelingen, investeringen in verbetering en uitbreiding van spoorweginfrastructuur,de reizigersdienst en het rollend materieel. Ontwikkelingen bij de  leasemaatschappijen en bij de industrie-toeleveranciers worden in aparte  hoofdstukken beschreven. Natuurlijk het prachtige fotowerk niet te vergeten. Aanbevolen voor iedereen die een up-to-date overzicht op  prijs stelt van alle belangrijke ontwikkelingen op spoorweggebied binnen  Europa.

ISBN: 9789060133835

Afmeting: 15 x 21 cm

Uitvoering: ingenaaid

Omvang: 592 pagina’s

Auteur: R. Latten

Prijs: € 24,50

 In iedere boekwinkel te koop

 

Trams 2013

In Trams 2013 worden per land de steden behandeld waar het  tramnet gewijzigd dan wel uitgebreid is. Stad voor stad worden de laatste nieuwtjes besproken waarbij opvalt dat de auteurs met zorg voor details en  nauwkeurige beschrijvingen een opmerkelijke betrokkenheid etaleren. Natuurlijk
weer voorzien van zeer veel foto’s, geheel in kleur.  Ze nemen de  landen – Nederland – België en Luxemburg – Duitsland (Noord, Zuid, Oost)
– Oostenrijk – Zwitserland – Frankrijk – Italië  – Spanje en Portugal – Groot Brittannië en Ierland – Scandinavië – Oost Europa onder de loep. Verder een apart hoofdstuk over Twijfelaars in Zwitserland.

ISBN: 9789060133842

Afmeting: 15 x 21

Uitvoering: ingenaaid

Omvang: 272 pagina’s

Auteur: B.A. Schenk en M.R. van den Toorn

Prijs: € 17,95

In iedere boekwinkel te koop

 

 

Tussen stad en land  –  Het beeld van de interlokale tram

Een apart boek over trams, van het einde van de negentiende eeuw tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw verscheen bij deze  uitgevrij, onder de titel: Tussen stad en land – Het beeld van de interlokale  tram. In deze tijd waren interlokale trams een belangrijk onderdeel van het  vervoersysteem, vooral in Europa en Noord-Amerika, waar zij bekend stonden als  “interurbans”. Ze hadden een eigen karakter met veel trekjes van de  elektrische spoorwegen die ook in die periode opkwamen. Hun karakter komt  verrassend goed tot uitdrukking in de schilderijen van de Haagse kunstenaar  Joop Polder, die een bijdrage aan dit boek leverde. Na de Tweede Wereldoorlog nam de betekenis van de  interlokale tram af, omdat hij vervangen werd door andere vervoertechnieken.  Toch zijn er bedrijven die het tot op de huidige dag hebben volgehouden. De  toekomst ziet er voor de moderne interlokale tram niet slecht uit, omdat  woon-werkverkeer en scholierenvervoer over steeds grotere afstanden  plaatsvinden en de behoefte aan “schoon” vervoer groeit. De auteurs hebben – zonder volledigheid te claimen – een zo  breed mogelijk beeld willen geven van dit boeiende vervoermiddel in verleden en  heden. Een prachtig naslag boekwerk, met heel veel foto’s en  afdrukken van tramkaartjes.

ISBN: 9789060133347

Afmeting: 21 x 29,7

Omvang: 208 pagina’s

Auteur: Herman van ’t Hoogerhuijs en Marco Moerland

Prijs:  € 32,50

In ieder boekwinkel te koop. Maar natuurlijk ook rectstreeks bij de uitgever ALK