100.000 treinenritten meer

Advertentie

Het nieuw spoorboekje van 2009 heeft 100 duizend treinritten meer
In 2009 gaan er opnieuw meer treinen rijden dan dit jaar. ProRail, NS, de regionale vervoerders en de goederen-vervoerders hebben vandaag hun plannen bekend gemaakt om volgend jaar honderdduizend treinen meer te laten rijden. Daarmee komt er opnieuw meer ruimte voor groei van het aantal treinreizigers. In totaal zijn er volgend jaar 3,1 miljoen treinritten over het Nederlandse spoor. Het nieuwe spoorboekje gaat in op 14 december 2008. Ieder jaar wordt na een lange periode van plannen en overleggen eind augustus de nieuwe dienstregeling vastgesteld. De wensen van de reizigers- en goederenvervoerders en benodigde tijd voor het noodzakelijke onderhoud aan het spoor zijn samengevoegd, waarna wordt gekeken of alles past op het drukst bereden spoorwegnet van Europa. Na veel gepuzzel en constructief overleg konden bijna alle verzoeken worden gehonoreerd. Een enkele keer was er sprake van overlappende aanvragen van vervoerders of kon op een enkel traject niet al het onderhoud in de nacht worden uitgevoerd.
Reizigersvervoer
In 2009 rijden op verschillende trajecten meer treinen. Ook worden op sommige stations extra stops gemaakt en wordt het nachtnet verder uitgebreid. De belangrijkste wijzigingen in 2009:
Utrecht-Schiphol: NS verdubbelt het aantal Intercity’s tussen Utrecht, Amsterdam Bijlmer Arena, Amsterdam Zuid en Schiphol van 2 keer per uur naar ieder kwartier.
Utrecht-Breukelen: verdubbeling van de frequentie op maandag tot en met vrijdag (tot 20.00 uur), vier keer per uur een Sprinter.
Nachtnet Rotterdam-Gouda-Utrecht: op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht ieder uur een rechtstreekse nachttrein.
Haarlem-Amsterdam: in de spitsuren gaat het aantal verbindingen van 6 naar 8 per uur.
Deventer-Almelo-Enschede: meer stoptreinen.
Holendrecht: nieuw station tussen Amsterdam Bijlmer en Abcoude waar 2 keer (in de spits 4 keer) per uur een Sprinter gaat stoppen.
Arnhem: er komt weer een doorgaande Intercity Zwolle-Arnhem-Nijmegen-’s-Hertogenbosch-Roosendaal en een doorgaande stoptrein Zutphen-Arnhem-Nijmegen.
De Intercity Arnhem-Den Haag wordt vervangen door een Intercity Nijmegen-Arnhem-Schiphol en een Intercity Utrecht-Den Haag. Al deze treinen rijden 2 keer per uur.
West-Friesland: er gaan 2 Intercity’s per uur rijden van Enkhuizen via Hoorn naar Amsterdam en 2 Sprinters per uur van Hoorn naar Schiphol en Hoofddorp. Deze Sprinters stoppen bij de door ProRail nieuw aangelegde perrons aan de ‘Hemboog’ bij Amsterdam Sloterdijk.
Barneveld: De treinen van Connexxion gaan vier keer per uur rijden tussen Barneveld Centrum en Amersfoort.
NS had in 2009 op een paar trajecten nog late treinen extra willen rijden. Voor 2010 zoeken ProRail en NS naar verdere capaciteit hiervoor.
Goederenvervoerders
Jaarlijks groeit het goederenvervoer per spoor met tien procent. Ook voor 2009 is er voldoende capaciteit voor deze groei. Een groei van tien procent scheelt ongeveer 300 duizend ritten van vrachtwagens over de weg. De groei is het grootst van de Nederlandse havens en belangrijkste industriële centra naar Duitsland en de nieuwe EU-lidstaten. De Betuweroute wordt daarbij steeds meer gebruikt. Naar verwachting zal in de loop van 2009 de Havenspoorlijn, die de Rotterdamse haven verbindt met de Betuweroute en het overige spoorwegnet, geschikt zijn voor het rijden met elektrische locomotieven en uitgerust zijn met het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS. Daarmee kan in een keer worden doorgereden met elektrische locomotieven vanuit de Rotterdamse haven naar Duitsland en verder.
Onderhoud aan het spoor
Een intensiever gebruik van het spoor vraagt ook om meer onderhoud. ProRail gebruikt zo’n vijf procent van de spoorcapaciteit voor het onderhoud aan het spoor. De problemen die er vorig jaar nog waren met nachtelijk onderhoud aan enkelsporige trajecten zijn dit jaar door de regionale vervoerders, NS en ProRail grotendeels opgelost door per traject maatwerk te leveren. In 2009 werkt ProRail vooral ’s nachts aan het spoor omdat dan de minste treinen rijden. Het werk is zo ingedeeld dat over één spoor de goederentreinen en de NS nachtnet treinen kunnen blijven rijden. De veiligheid voor baanwerkers wordt in 2009 verder vergroot. Meer onderhoud wordt uitgevoerd in volledig buitendienst gesteld spoor. Door de inzet van videoschouwtreinen en mobiele werkplaatsen wordt de hinder voor reizigers en verladers beperkt.
Verdere groei van het spoor
Het kabinet heeft de ambitie geformuleerd om het reizigersvervoer via het spoor met vijf procent per jaar te laten groeien. Naar verwachting zal de snelle groei die het goederenvervoer sinds 1994 doormaakt zich ook in de komende jaren voortzetten. Om deze groei mogelijk te maken, stelt het kabinet 4,5 miljard euro beschikbaar. De spoorsector zal hiervoor begin september aan de minister van Verkeer en Waterstaat hun plannen presenteren.